Chimie analitică instrumentală. Principii, aplicaţii, experimente. Vol I

NOU

Detalii

Autor(i)
Mircea Ştefănescu, Oana – Elena Ştefănescu
Anul apariției
2016
Pagini
218
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 27,00 lei
Reducere

Descriere

Acest prim volum al lucrării cuprinde descrierea amplă a metodelor termice de analiză și a metodelor cromatografice de separare.

Calificarea și abilitatea experimentală sunt strâns legate de cunoașterea principiilor care fundamentează oportunitatea aplicării metodei folosite și de știința de a interpreta datele experimentale obținute. Prin conținutul științific și calitatea expunerii acestuia, lucrarea se recomandă ca un prețios material pentru studenții și masteranzii cu studii în domenii care implică activitatea în laboratoarele de analiză, cât și pentru cei care își vor perfecționa pregătirea prin studii doctorale, valorificate în cercetarea științifică.