Chimie analitică instrumentală. Principii. Aplicaţii. Experimente. Vol. II

NOU
Pentru fiecare din tehnicile spectrometrice abordate, autorii prezintă bazele teoretice, precum şi aspectele constructive şi funcţionale ale instrumentelor. Asimilarea metodelor analitice prezentate este facilitată de exemplele date de autori şi de aplicaţiile propuse. Expunerea este clară, ilustraţiile sunt convingătoare şi explicite. Lucrarea prezintă un material de studiu valoros pentru studenţii de la ciclul de licenţă şi master de la specializările chimie, fizică, farmacie precum şi pentru doctoranzi. Maniera de prezentare conferă acestei lucrări originalitate şi utilitate, iar referinţele bibliografice, facilitează aprofundarea multitudinii de probleme prezentate

Detalii

Anul apariției
2019
Autor(i)
Oana-Elena Ştefănescu, Mircea Ştefănescu
Pagini
256
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 42,00 lei
Reducere

Descriere

CUPRINS

Prefaţă

CAPITOLUL 1. METODE SPECTROMETRICE

- 1.1. Radiaţia electromagnetică

- 1.1.1. Absorbţia şi emisia radiaţiei electromagnetice

- 1.1.2. Tehnici spectrometrice analitice

- 1.2. Aparatura în spectrometrie

- 1.2.1. Surse de energie

- 1.2.2. Selectarea lungimii de undă

- 1.2.3. Detectorii

- 1.2.4. Procesoare de semnal

- 1.3. Aplicaţii

- 1.3.1. Aplicații rezolvate

- 1.3.2. Aplicații cu răspuns

- Referinţe

CAPITOLUL 2. SPECTROMETRIA ATOMICĂ

- 2.1. Spectrometria atomică de emisie

- 2.1.1. Linii spectrale utilizate în analiză

- 2.1.1.1. Intensitatea liniilor spectrale

- 2.1.2. Emisia în arc

- 2.1.2.1. Aparatura

- 2.1.2.2. Analiza spectrală calitativă

- 2.1.2.3. Analiza spectrală cantitativă

- 2.1.2.4. Aplicații

- 2.1.3. Emisia în plasmă

- 2.1.4. Emisia în flacără (Flam - fotometria F.F.)

- 2.1.4.1. Aparatura

- 2.1.4.2. Analiza calitativă

- 2.1.4.3. Analiza cantitativă

- 2.2. Spectrometria de absorbţie atomică (SAA)

- 2.2.1. Aparatura

- 2.2.2. Aplicații

- 2.3. Spectrometria de fluorescenţă atomică (SFA)

- 2.4. Aplicaţii

- 2.4.1. Aplicații propuse

- 2.4.2. Aplicații rezolvate

- 2.4.3. Aplicații cu răspuns

- Referinţe

CAPITOLUL 3. SPECTROMETRIA DE RADIAŢII X

- 3.1. Aparatura pentru difracţie de raze X

- 3.1.1. Tubul de raze X. Generarea radiațiilor X

- 3.1.1.1. Spectrul continuu al radiaţiilor X

- 3.1.1.2. Spectrul caracteristic al radiaţiilor X

- 3.1.2. Difractometrul

- 3.1.3. Sistemul de detecţie a radiaţiilor X

- 3.2. Analiza structurală prin difracţia de radiaţii X

- 3.2.1. Stări structurale. Proprietăţi

- 3.2.1.1. Starea cristalină. Aranjarea reticulară

- 3.2.1.1.1. Celula elementară

- 3.2.2. Difracţia radiaţiilor X

- 3.2.2.1. Aplicații ale difracției cu raze X în analiza materialelor policristaline

- 3.2.2.1.1. Analiza fazală calitativă

- 3.2.2.1.2. Analiza fazală cantitativă

- 3.2.2.1.3. Calculul parametrilor celulei elementare

- 3.2.2.1.4. Calculul dimensiunii cristalitelor

- 3.2.2.1.5. Calculul densității teoretice a fazelor cristaline

- 3.2.2.1.6. Calculul razelor atomice sau ionice

- 3.3. Fluorescenţa de radiaţii X

- 3.3.1. Aparatura

- 3.3.2. Analiza calitativă

- 3.3.3. Analiza cantitativă

- 3.4. Aplicaţii

- 3.4.1. Aplicații rezolvate

- 3.4.2. Aplicații cu răspuns

- Referinţe

CAPITOLUL 4. SPECTROMETRIA MOLECULARĂ

- 4.1. Legile fundamentale ale absorbţiei radiaţiei

- 4.1.1. Spectre derivate

- 4.2. Abateri de la legea absorbţiei (Bouguer-Lambert-Beer)

- 4.2.1. Abateri fundamentale

- 4.2.2. Abateri chimice

- 4.2.3. Abateri instrumentale

- 4.3. Spectrometria moleculară de absorbţie în UV-VIZ

- 4.3.1. Aparatura

- 4.3.1.1. Sursa de radiaţie

- 4.3.1.2. Selectorul de bandă spectrală

- 4.3.1.3. Cuvele (probele)

- 4.3.1.4. Detectoare

- 4.3.1.5. Amplificatorul

- 4.3.1.6. Tipuri de spectrofotometre

- 4.3.2. Spectrul electronic și structura moleculară

- 4.3.3. Aplicaţii ale spectrometriei moleculare în ultraviolet şi vizibil

- 4.3.3.1. Analize calitative în UV-VIZ

- 4.3.3.2 Analize cantitative în spectrometria UV-VIZ

- 4.3.4. Metode şi procedee utilizate la determinări cantitative

- 4.3.4.1. Metode colorimetrice de analiză

- 4.3.4.2. Dozări spectrometrice

- 4.3.5. Analiza spectrofotometrică a soluţiilor complecşilor coloraţi

- 4.3.5.1. Determinarea compoziției și constantelor de instabilitate a complecșilor colorați

- 4.3.5.1.1. Determinarea compoziției

- 4.3.5.1.2. Calculul constantelor aparente de instabilitate

- 4.3.5.1.3. Determinări de mase moleculare

- 4.3.6. Titrări fotometrice

- 4.3.6.1 Titrări fotometrice fără indicatori

- 4.3.6.2. Titrări fotometrice cu indicatori

- 4.3.7. Metode bazate pe difuzia radiației

- 4.3.7.1. Turbidimetrie şi nefelometrie

- 4.3.7.1.1. Aparatura

- 4.3.7.1.2. Aplicaţii

- 4.4. Spectrometria moleculară de absorbţie în infraroşu (IR)

- 4.4.1. Aparatura

- 4.4.2. Aspecte teoretice

- 4.4.2.1. Molecule diatomice

- 4.4.2.2. Molecule poliatomice

- 4.4.3. Prepararea probelor

- 4.4.4. Analiza calitativă - identificarea caracteristicilor structurale

- 4.4.5. Analiza cantitativă

- 4.4.6 Aplicaţii ale spectrometriei IR

- 4.4.7 Spectroscopia în infraroşu cu transformare Fourier (FT-IR)

- 4.5. Spectrometria Raman

- 4.5.1. Tehnica experimentală

- 4.5.1.1. Surse de excitare

- 4.5.1.2. Sisteme de iluminare

- 4.5.1.3. Analizorul spectral

- 4.5.2. Determinarea deplasării Raman a numărului de undă

- 4.5.3. Măsurarea intensităţii liniilor spectrale Raman

- 4.5.4. Aplicaţii

- 4.5.5. Analiza calitativă. Linii caracteristice în spectrele Raman

- 4.5.6. Analiza cantitativă

- 4.6. Aplicaţii

- 4.6.1. Aplicații propuse

- 4.6.2. Aplicații rezolvate

- Referinţe

EXPERIMENTE

- Referinţe