Prof. univ. dr. ing. Aldo DE SABATA
Director Coordonator


 
 
 
Claudia Mihali - Redactor, tehnoredactare carte
Iuliana Timar - Subinginer
Dan Popescu - Referent , tehnoredactare LaTex
Aurelian Teglaș - Inginer 
Adela Manea - Inginer
Nelica Lifa- Subinginer, gestionar, activităţi financiar-contabile
Mihaela Tamaș - Tipăritor
Vasile Ghiulai - Tipăritor
 
 
 
 
 Consiliul Editorial
 
Numele/prenumele Facultate (Departament) Responsabilităţi
Prof. dr. ing. Sabin IONEL Electronică şi Telecomunicaţii Coordonator Consiliu. Coordonare editare carte.
Conf. univ. dr. Liviu Cădariu-Brăiloiu Matematică Coordonare periodice
Prof. dr. ing. Florea DINU Construcţii, Scoala doctorală Coordonare teze de doctorat. Editare carte.
Dr. ing. Diana ANDONE CEL Coordonare on-line. Open publishing.
S. l. dr. ec. Alin ARTENE Management Coordonare marketing. Imagine. Periodice.
Conf. dr. ing. Lucian PRODAN Automatică şi Calculatoare Coordonare tehnoredactare. Periodice.
Lect. dr. Adina PALEA Rectorat, Departamentul Imagine şi Comunicare Coordonare imagine
Conf. dr. ing. Dragos UTU Mecanică Periodice. Editare carte.
Conf. dr. ing. Sorin DEACONU Inginerie Hunedoara Periodice. Editare carte.
Conf.dr.ing. Constantin BARBULESCU Electrotehnică şi Electroenergetică Periodice. Tehnoredactare.
As. drd. arh. Oana SIMIONESCU Arhitectură Imagine. Design. Tehnoredactare.
Conf. dr. ing. Mihai Medeleanu Chimie Periodice. Editare carte.
Conf. dr. Gabriel Mugurel Dragomir Stiinţele comunicării On-line. Open publishing. Editare carte.
Lect. Dr. Simona Cristina Simon Stiinţele comunicării Periodice. Tehnoredactare.
Dr. ing. Sever SCRIDON BEESPEED SRL Periodice. On-line open publishing. Imagine.