Proiect destinat susţinerii redactării şi publicării unor lucrări de referinţă din domeniile de competenţe ale UPT.

Context

Fondată ȋn 1920 prin Decret Regal, ȋn pragul aniversării a 100 de ani de existenţă, POLITEHNICA timişoreană, universitate de cercetare avansată şi educaţie cu “grad de ȋncredere ridicat”, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi.

În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii POLITEHNICA Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar.

Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, naţional, internaţional.

Universitatea POLITEHNICA Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa şi funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare, în care activează echipe de specialişti ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional [www.upt.ro].

Oraşul Timişoara a fost desemnat Capitală Europeană a Culturii 2021. Candidatura oraşului a utilizat sloganul "Luminează oraşul prin tine!". Tot ceea ce se va întâmpla în 2021, dar și înainte și după, înseamnă energie civică, înseamnă „transformare de mentalitate și, prin această transformare la nivel individual, o transformare la nivelul orașului” [www.tion.ro].

In acest context, Conducerea Universităţii POLITEHNICA, lansează un proiect de editare de monografii de referinţă, cu caracter tehnico-ştiinţific şi omagial, sub titulatura „Monografiile UPT”, lucrări ce vor fi multiplicate sub egida Editurii POLITEHNICA.

Descrierea proiectului

Universitatea va sprijini realizarea a cca. 4 titluri/an, ȋn total un număr estimat de 12 monografii.

Domeniile abordate vor fi din cadrul cercetării ştiinţifice ȋn care UPT a avut realizări cu impact naţional şi internaţional. De asemenea, vor fi promovate lucrări cu caracter omagial, cu referire la Universitate şi spaţiul cultural al oraşului Timişoara.

Monografiile vor fi redactate ȋn limba engleză, cu o ȋntindere minimă de 250 de pagini.

Lucrările din domeniul tehnic vor fi elaborate de un colectiv de max. 4 autori, sub coordonarea unei personalităţi ştiinţifice confirmate prin numărul de lucrări ȋn publicaţii cu impact internaţional, numărul de citări, premii ale unor foruri ştiinţifice de prestigiu, membrii ȋn organizaţii profesionale cu prestanţă etc.

Coordonatorul lucrării este cadru didactic titular sau consultant ȋn UPT. In colectivul de autori pot fi cooptaţi membri şi din alte universităţi, instituţii de cercetare ştiinţifică şi unităţi industriale, din ţară sau din străinatate Conţinutul monografiilor tehnico-ştiinţifice va face referire la contribuţiile recunoscute ale autorilor, ȋncadrate/raportate la stadiul actual al rezultatelor cercetărilor din domeniul abordat.

Bibliografia citată va trebui să conţină un număr de titluri proprii colectivului, capabil să facă dovada unei activităţi ştiinţifice de durată şi cu recunoaştere internaţională. Universitatea va sprijini financiar acest program, prin:

  • Remunerarea fiecărui membru al colectivului de autori (doar pentru cei din UPT) cu o sumă echivalentă unui salariu net lunar, la predarea manuscrisului ȋn forma sa bună de tipar.
    Profesorii consultanţi vor fi remuneraţi cu o sumă echivalentă profesorului titular, ȋn condiţii
    echivalente de vechime şi grad didactic.
  • Suportarea tuturor cheltuielilor necesare redactării şi multiplicării lucrărilor.

Conducerea Universităţii va promova monografiile astfel realizate pentru a candida la premiile anuale ale Academiei Romȃne.

Depunerea propunerilor

Depunerea este continuă (cu termen final 31.03.2020), selecţia fiind realizată de Comisia numită ȋn acest sens. Termenele şi condiţiile de realizare efectivă a lucrărilor selectate vor fi stabilite ȋmpreună cu coordonatorul colectivul de autori, pe bază de ȋnţelegere scrisă.

Comisia de coordonare a proiectului şi de selecţie a lucrărilor

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ŞERBAN - RECTOR

Coordonator ştiinţific al proiectului:
CS1 dr. Ladislau VÉKÁS, m.c. al Academiei Române

Membri:
Prof. univ. dr. ing. Liviu Ioan CĂDARIU-BRĂILOIU – Prorector
Prof. univ. dr. ing. Marius OTEŞTEANU - Prorector
Prof. univ. dr. ing. Sabin IONEL – Coordonator Consiliu Editorial al Editurii POLITEHNICA
Prof. univ. dr.i ng. Nicolae MUNTEAN – Director Coordonator al Editurii POLITEHNICA

Data:
Preşedintele comisiei,
Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ŞERBAN - RECTOR