Această colecţie are menirea de a atrage studenții la studiu pe baza unor manuale (instrumente de lucru) de tipul „all in one“, asigurând în același timp o bună desfacere a producției editoriale. Pentru cadrele didactice care desfășoară activități la o anumită disciplină, existența unui instrument de lucru din colecția „Manualul Studentului“ trebuie să aducă o înlesnire în atingerea obiectivelor educaționale.

În continuare aducem precizări de conținut și formă asupra manualelor din colecția propusă de Editura Politehnica.

Titlul volumelor din această colecție va avea forma „Manualul Studentului pentru ...“. De exemplu, un titlu din această colecție ar putea fi: „Manualul Studentului pentru Inginerie Electronică“.

Colectivul de autori trebuie să cuprindă, de preferință, toate cadrele didactice care predau respectiva disciplină. În continuarea exemplului, colectivul de autori ar fi format din cadrele didactice care au activități la disciplina „Inginerie Electronică“.

Structura volumului trebuie să reflecte activitățile didactice care se desfășoară în cadrul disciplinei căreia îi este destinat manualul. Această structură urmează a fi stabilită de colectivul de autori astfel încât manualul să corespundă cât mai bine nevoilor studentului în atingerea obiectivelor urmărite la disciplina în cauză. Pentru a continua exemplul, dăm în continuare câteva elemente structurale potrivite pentru disciplina „Inginerie Electronică“.

Textul de bază trebuie să cuprindă, ca rezumat de curs, lucruri esențiale despre funcționarea dispozitivelor electronice, relații și valori importante etc. Partea aceasta nu trebuie să aibă extensia unui curs pentru a nu crește peste măsură volumul cărții.

Exemplele de calcul trebuie incluse ca o modalitate de fixare a teoriei și de formare a unui simț asupra ordinelor de mărime.

Experimentele simulate facilitează învățarea, proiectarea şi testarea, ȋn diverse condiţii de funcţionare, premergătoare testelor practice.

Experimentele fizice au rostul formării unor deprinderi practice, aplicative. Aceste experimente referitoare, de preferință la scheme din textul de bază, țin locul clasicelor lucrări de laborator. Descrierea unui astfel de experiment fizic trebuie făcută în 10-20 de rânduri (faceți schema..., măsurați..., ce se întâmplă dacă... etc.). Manualul trebuie să aibă spații rezervate pentru tabelele de valori măsurate, pentru reprezentări grafice, concluzii experimentale etc.).

Problemele rezolvate (și/sau propuse spre rezolvare) oferă o modalitate de autocontrol privind nivelul de înțelegere. Știm că studenții sunt foarte doritori să aibă modele de rezolvare completă a unor probleme. Secțiunile de probleme pot fi folosite și în activitatea didactică (curs, seminar) dar și în studiul individual, pentru teme de casă, verificări pe parcurs etc.

Glosarele de termeni pot fi incluse la sfârșitul fiecărei secțiuni tematice, pentru sublinierea noțiunilor importante.

Datele de catalog pot fi incluse pentru a evidenția diferența dintre parametrii reali ai dispozitivelor și modelele idealizate folosite în analiza teoretică.

Bibliografia, cuprinzând cele mai importante materiale, editate în ţară sau la universităţi din străinătate, în relaţie cu disciplina în cauză. Cursul poate fi susţinut şi de elemente de simulare, programe sursă, instrumentaţie virtuală,
fişe tehnice etc., în format electronic, stocate fie pe CD sau memory stick ataşat manualului, fie într-un cloud dedicat.

Manualul, completat individual de studenţi, poate fi un mijloc de evaluare al acestora pe parcurs, sau la finalul etapei de evaluare a respectivei discipline.

Din punctul de vedere al cadrelor didactice, volumele acestei colecții nu ar trebui să ridice mari dificultăți pentru că ele se calează pe activitatea didactică uzuală și ar trebui elaborate în colectiv de către toți cei care susțin o anumită disciplină.

Este important ca autorii să înțeleagă că volumele de tipul „all in one“ din colecția „MANUALUL STUDENTULUI“ trebuie concepute și realizate pe principiul clasic „Non multa sed multum“.

In librăria UPT („bookshop@upt”), ce urmează a fi inaugurată în toamna acestui an în clădirea Bibliotecii universităţii, fiecare facultate va dispune de un spaţiu de expunere de carte. Este de dorit, atât pentru imaginea UPT, cât şi pentru vizibilitatea facultăţilor, ca ele să fie cât mai bine reprezentate prin producţia editorială proprie.

Solicităm membrii Consiuliului editorial al Editurii UPT să promoveze această propunere ȋn facultăţile din care fac parte şi să culeagă eventuale sugestii de ȋmbunătăţire la care rămȃnem deschişi.

Pentru a demara concret acest proiect am dori ca, până la data de 15.09.2017, cadrele didactice care ȋşi propun să elaboreze materiale compatibile cu tematica propusă să ni le facă cunoscute, pentru a fi prinse în planul editorial al anului universitar 2017-2018.

Timişoara, 21.07.2017

Elaborat:
Prof.dr.ing. Sabin IONEL
Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN