Editura POLITEHNICA se dorește a fi un factor de informare şi educaţie prin furnizarea de servicii pentru cercetători, educatori, studenţi şi mediul socio-economic. Editura susține performanța bazată pe informare și cultură, atȃt pentru dezvoltarea individuală cȃt şi pentru instruirea organizată instituțional.

Editura își va onora responsabilitatea de a promova diversitatea, talentul şi competențele reale. Prin politica sa editorială cu impact științific și cultural, ca și prin întreaga sa activitate, editura va promova imaginea universității tutelare pe plan naţional şi internaţional.

Prin planul său editorial și prin manifestările conexe, editura va fi un element dinamic în plan didactic, științific și cultural atât în cadrul universității POLITEHNICA cât și în cercul mai larg al municipalității timișorene.

Editura Politehnica - Istoric, obiective, realizări

Galerie imagini