Translating Maritime language. Maritime Language – A Branch of Language for Specific Purposes (LSP). Volume 1

Detalii

Anul apariției
2021
Autor(i)
Ioana – Raluca Vişan
Pagini
268
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 33,00 lei
Reducere

Descriere

Cartea oferă o abordare interdisciplinară a unui subiect foarte complex, incluzând o mare varietate de aspecte identificate și analizate din perspectiva studiilor lingvistice, pragmatice, culturale și de traducere. Se realizează atât comparații interesante, cât și utile între textele de specialitate scrise în limba engleză și textele românești corespunzătoare prin evidențierea elementelor de contrast între cele două limbi, iar impactul terminologiei maritime este studiat din perspectivă socio-lingvistică și comunicativă.

 

Table of Contents

 

Acknowledgements

Table of contents

Abbreviations

List of figures

List of tables

Introduction

 

CHAPTER 1. From Language for General Purposes (LGP) to Language for Specific Purposes (LSP): Maritime Language as Part of LSP

- Language for General Purposes (LGP) vs. Language for Specific Purposes (LSP)

- The Emergence and Development of ESP and RSP

- Maritime English and Maritime Romanian

- Varieties of Maritime Language

- Maritime – User Related Variations

- Maritime – Use Related Variation

- Nautical language

- Maritime Language for Technical Purposes

- Maritime Language for Communication Purposes

- Maritime Language for Legal Purposes

- Maritime Language for Business Purposes

- Maritime Jargon, Slang, Argot and Ingroup Codes

- Conclusions

 

CHAPTER 2. Differences and Similarities Between General Language Words and Maritime Language Terms

- Words vs. Terms

- Same Form, Different or Related Meaning

- Same Form, Different Syntactic Function

- Same Pronunciation, Same or Different Form

- Similar Concept, Different Form

- Semantic Relations in Maritime Language

- Hyponymy

- Meronymy

- Synonymy

- Opposition

- Aspects of Maritime Terminology, Lexicography and Translation

- Maritime English Terminology

- Maritime Romanian Terminology

- Maritime Terminology and Standardization

- User Groups of Maritime Terminology

- A Diachronic Perspective of Maritime Lexicography in Europe

- Romanian Maritime Lexicography in and after the Communist Period

- Representation of Maritime Terminology in Dictionaries

- Maritime Translation Services and Current Translation Aids

- The Maritime Dictionary Used in Translation

- Conclusions

 

Conclusion

Sources

References

Bibliography

Corpus

Webography

Maritime English Documents