Valorificarea energiilor regenerabile

PROMO

Detalii

Anul apariției
2016
Autor(i)
Ioan Sârbu, Călin Sebarchievici
Pagini
310
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 72,00 lei
Reducere

Descriere

Cartea, în ansamblu, este complexă şi originală, prezentând într-o manieră unitară principalele probleme legate de fundamentele şi aplicaţiile tehnologiilor majore ale energiei regenerabile, pe baza experienţei acumulate atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră. Prin conţinutul său lucrarea va contribui la îmbogăţirea literaturii tehnice de specialitate şi consider că editarea unei astfel de cărţi este deosebit de utilă.

Actualitatea şi diversitatea problemelor tratate, nivelul ştiinţific ridicat, ordinea şi rigurozitatea prezentării constituie tot atâtea argumente care recomandă această carte, în primul rând inginerilor, cercetătorilor, proiectanţilor, doctoranzilor şi altor specialişti din domeniu, fiind însă utilă şi accesibilă şi studenţilor de la facultăţile de profil.