Chimia atmosferei

Detalii

Anul apariției
2023
Autor(i)
Marius Gheju
Pagini
308
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 48,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea reprezintă o veritabilă monografie în domeniu, constituindu-se într-o amplă bază de cunoştinţe, absolut necesare celor care activează în această sferă de interes. Sunt prezentate elemente privind modul în care atmosfera este alcătuită şi structurată, noţiuni privind circulaţia maselor de aer şi sunt discutate o serie de specii chimice importante prezente în atmosferă.

 

CUPRINS

 Cuvânt înainte

 

 1. Compoziția și structura atmosferei

- Introducere

- Compoziția atmosferei

- Rapoarte de amestecare a gazelor în atmosferă

- Structura atmosferei

 

 1. Stabilitatea - instabilitatea atmosferei

- Introducere

- Evoluția temperaturii în troposfera ”normală”

- Inversia termică

 

 1. Specii ale oxigenului

- Introducere

- Oxigenul atomic

- Oxigenul molecular

- Oxigenul ionic

- Ozonul

- Radicalul hidroxil

- Radicalul hidroperoxil

- Apa oxigenată

- Apa

 

 1. Specii ale azotului

- Introducere

- Azotul molecular

- Monoxidul şi dioxidul de azot

- Acidul azotic şi acidul azotos

- Oxidul nitros

- Radicalul nitrat și pentaoxidul de diazot

- Amoniacul

- Peroxiacil nitraţi

- Alchil nitrați

- Peroxialchil nitraţi

- Alchil nitriți

- Amine alifatice

 

 1. Specii ale sulfului

- Introducere

- Dioxidul de sulf

- Trioxidul de sulf

- Dimetilsulfura

- Hidrogenul sulfurat

- Disulfura de carbon

 

 1. Specii ale halogenilor

- Introducere

- Specii ale Cl

- Specii ale Br

- Specii ale I

 

 1. Specii radicalice

- Introducere

- Radicalul alchil

- Radicalul alchilperoxi

- Radicalul alcoxi

 

 1. Compuși organici volatili (COV)

- Introducere

- Reacții ale alcanilor

- Reacții ale alchenelor

- Reacții ale hidrocarburilor aromatice

- Reacții ale acizilor carboxilici

- Reacții ale compușilor carbonilici

- Reacții ale alcoolilor

- Reacții ale eterilor

 

 1. Monoxidul de carbon, bioxidul de carbon și metanul

- Monoxidul de carbon

- Bioxidul de carbon

- Metanul

 

 1. Aerosolii (particule în suspensie)

- Introducere

- Importanţa aerosolilor

- Clasificarea aerosolilor

 

 1. Reacții fotochimice

- Radiația electromagnetică

- Absorbția radiației electromagnetice

 

 1. Procese de depunere (sedimentare)

- Introducere

- Depunerea umedă

- Depunerea uscată

- Depunerea acidă

 

 1. Efectul de seră

- Bilanțul energetic al pământului

- Intensificarea efectului de seră

- Consecințe ale încălzirii globale

- Protocolul de la Kyoto. Acordul de la Paris

 

 1. Smogul

- Introducere

- Smogul reducător

- Smogul oxidant (fotochimic)