Matematici speciale pentru management

Detalii

Anul apariției
2009
Autor(i)
Ioan Goleţ
Pagini
322
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 35,00 lei
Reducere

Descriere

Complexitatea fenomenelor economice tehnice şi sociale impune folosirea unor instrumente de cercetare diverse. Între acestea, cele furnizate de teoria probabilităţilor şi statistică se impun ca metode de analiză şi prognoză. În acest sens lucrarea de faţă, realizată într-o formă accesibilă şi în acelaşi timp riguroasă, poate fi utilizată ca sursă de documentare de toţi acei care în analiza unor fenomene reale, de orice natură, aplică metode probabiliste şi (sau) statistice.

CUPRINS

 

Cap. 1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA STATISTICII

- 1.1. Semnificaţii ale termenului de statistică

- 1.2. Câteva momente semnificative ale evoluţiei statisticii

- 1.3. Noţiuni fundamentale ale statisticii

- 1.4. Culegerea datelor statistice (observarea statistică)

- 1.4.1. Elemente de teoria scalării

- 1.4.2. Elemente metodologice ale unei observări statistice

- 1.4.3. Controlul datelor statistice

Cap. 2. SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE

- 2.1. Prezentarea primară a datelor

- 2.2. Gruparea datelor statistice

- 2.3. Centralizarea, agregarea şi prezentarea datelor statistice

Cap. 3. INDICATORII STATISTICI

- 3.1. Necesitatea folosirii indicatorilor statistici. Indicatorii statistici primari. Indicatorii statistici derivaţi

- 3.2. Indicatorii derivaţi relativi

- 3.3. Mărimile medii

- 3.3.1. Media aritmetică

- 3.3.2. Alte tipuri de medii utilizate în alaiza seriilor statistice

- 3.4. Indicatori de poziţie

Cap. 4. ANALIZA STATISTICĂ A VARIABILITĂŢII (ÎMPRĂŞTIERII) VALORILOR INDIVIDUALE

- 4.1. Indicatorii simpli ai variaţiei

- 4.2. Indicatorii sintetici ai împrăştierii

- 4.2.1. Abaterea medie absolută

- 4.2.2. Variaţia (dispersia)

- 4.2.3. Abaterea medie pătratică

- 4.2.4. Coeficient de variaţie

- 4.3. Caraterizarea statistică a formei de reprezentare a frecvenţelor

Cap. 5. PROBABILITĂŢI

- 5.1. Evenimente

- 5.2. Probabilitate

- 5.3. Probabilităţi condiţionate. Evenimente independente

Cap. 6. VARIABILE ALEATOARE

- 6.1. Variabile aleatoare. Reparaţii de probabilitate. Funcţii de reparaţie

- 6.2. Variabile aleatoare independente

- 6.3. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare

- 6.3.1. Caracteristic numerice ale variabilelor aleatoare discrete

- 6.3.2. Caracteristic numerice ale variabilelor aleatoare continue

- 6.4. Funcţia caracteristică asociată unei variabiel aleatoare

- 6.5.  Dependenţa variabilelor aleatoare. Corelaţie. Coeficient de corelaţie

Cap. 7. LEGI CLASICE DE PROBABILITATE

- 7.1. Repartiţia binomială (legea de probabilitate Bernoulli)

- 7.2. Repartiţia Poisson (legea evenimentelor rare)

- 7.3. Repartiţia hipergeometrică

- 7.4. Repartiţia uniformă

- 7.5. Repartiţia normală (legea de probabilitate Gauss – Laplace)

- 7.6. Repartiţia Gama

- 7.7. Repartiţia Beta

- 7.8. Repartiţia lognormală

- 7.9. Repartiţia Student

- 7.10. Repartiţia Helmert

Cap. 8. ŞIRURI DE VARIABILE ALEATOARE. PROBLEME ASIMPTOTICE

- 8.1. Şiruri de variabile aleatoare

- 8.2. Legea numerelor mari

- 8.3. Problema simptotică centrală

Cap. 9. SONDAJUL STATIC

- 9.1. Consideraţii generale

- 9.2. Sondajul aleator simplu

- 9.2.1. Sondajul aleator simplu repetat

- 9.2.2. Sondajul aleator simplu nerepetat

- 9.3. Precizia şi siguranţa estimaţiei. Interval de încredere. Determinarea volumului de sondaj

- 9.4. Proporţia şi precizia estimării în cazul caracteristicii binare (alternative)

- 9.5. Sondajul tipic (stratificat)

- 9.6. Testarea ipotezei statistice. fundamentarea deciziilor bazate pe date de sondaj

Cap. 10. METODE DE ANALIZĂ STATISTICĂ A LEGĂTURILOR DINTRE FENOMENE

- 10.1. Metode elementare de caracterizare a legăturilor dintre variabile statistice

- 10.2. Metoda tabelului de contingenţă

- 10.3. Covarianţă pentru două tabele statistice

- 10.4. Graficul de corelaţie. Curba de regresie. Raportul de corelaţie

- 10.5. Metoda regresiei

- 10.5.1. Modelul liniar simplu de regresie

- 10.5.2. Coeficientul liniar de corelaţie

- 10.5.3. Modelul liniar simplu aleator de regresie

- 10.5.4. Modele de regresie neliniare deterministe

- 10.5.5. Corelaţia multiplă. Regresia multiplă. raportul de corelaţie multiplă

Cap. 11. ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE (DE TIMP)

- 11.1. Conceptul de serie cronologică (SCR). Caracteristici generale

- 11.2. Reprezentarea grafică a seriilor cronologice

- 11.3. Indicatorii seriilor cronologice

- 11.4. Indicatorii medii

- 11.5. Analiza omogenităţii unei serii de timp

- 11.6. Interdependenţa termenilor unei serii cronologice

- 11.7. Determinarea componentelor şi trendului din evoluţia fenomenelor descrise prin serii de timp

- 11.8. Analiza oscilaţiilor periodice într-o serie cronologică

- 11.9. Analiza evoluţiei probabile viitoare a unui fenomen descris de o serie cronologică

Cap. 12. METODA INDICILOR STATISTICI ÎN ANALIZA ECONOMICĂ

- 12.1. Indici elementari. Indici sintetici

- 12.2. Sisteme de ponderare în calculul indicilor sintetici

- 12.3. Indicii principali de preţuri

- 12.3.1. Indicii preţurilor produselor industriale

- 12.3.2. Indicii bursieri

Anexe

Bibliografie