Metode numerice moderne în teoria reţelelor de profile

Detalii

Anul apariției
2009
Autor(i)
Adalbert Kovács
Pagini
386
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 28,00 lei
Reducere

Descriere

Tematica abordată în această monografie este interdisciplinară. Autorul doreşte să justifice faptul că în epoca utilizării calculatoarelor, metodele clasice de cercetare aplicative (metoda transformării conforme, metoda aproximativă hodografică), pot fi înlocuite cu metodele moderne de cercetare (BEM şi MEF). Autorul oferă şi un material de studiu didactic şi ştiinţific laborios despre metoda elementelor finite (MEF) şi metoda elementelor de frontieră (BEM), care pot fi asimilate cu succes la cursurile disciplinelor noilor studii de masterat. Cartea se adresează în primul rând matematicienilor şi inginerilor cercetători, care au preocupări ştiinţifice în domeniul matematicii şi mecanicii aplicative, dar poate fi utilă şi studenţilor la masterat şi doctorat din domeniul tehnic sau matematic.

CUPRINS

Prefaţă

Cuprins

Introducere

  1. CONSIDERAŢII MATEMATICE ŞI MECANICE DE BAZĂ

- I.1. Reţele de profile hidrodinamice. caracteristicile unei reţele de profile

- I.2. Probleme fundamentale şi metodele de rezolvare în studiul mişcării fluidului compresibil prin reţele de profile

- I.3. Ecuaţiile fundamentale ale mişcării fluidului compresibil prin reţeaua de profile pe o suprafaţă de curent axial-simetrică de grosime variabilă

- I.4. Aplicabilitatea funcţiilor p-analitice în studiul mişcării fluidului compresibil prin reţele de profile

- I.5. Fundamentele metodei elementelor finite (MEF)

- I.5.1. Introducere în MEF

- I.5.2. Proprietăţi topologice în metoda elementelor finite

- I.5.3. Sisteme de coordonate locale şi globale. Funcţii de interpolare

- I.5.4. Metode energetice şi numerice în MEF. Metoda Galerkin

- I.5.5. Modelări matematice în inginerie, prin MEF

- I.5.5.1. Determinarea vitezelor mişcării plane paralele permanente prin metoda Galerkin

- I.5.5.2. Determinarea deplasărilor unei bare supuse unei forţe axiale prin MEF

- I.5.5.3. Studiul deplasării plane prin MEF

- I.5.5.4. Studiul deplasărilor în sisteme mecanice cu resorturi prin MEF

- I.5.5.5. Studiul distribuţiei temperaturii într-o bară, prin metoda Galerkin

- I.5.5.6. Studiul distribuţiei temperaturii într-un câmp termic conductiv prin metoda Galerkin

I.5.5.7. Studiul distribuţiei temperaturii într-un conductor electric prin calcul variaţional

- I.6. Introducere în metoda elementelor de frontieră (BEM)

- I.6.1. Generalităţi. Formulări directe şi indirecte ale metodei elementelor de frontieră

- I.6.2. Probleme unidimensionale rezolvate prin BEM

- I.6.2.1. Metoda funcţiilor de influenţă. Aplicarea metodei BEM-indirecte

- I.6.2.2. – Aplicarea metodei BEM-directe. Comparaţie între metodele IBEM şi DBEM

- I.6.3. Probleme bidimensionale rezolvate prin BEM

- I.6.3.1. Ecuaţiile de bază ale curgerii potenţiale. Aplicarea metodei BEM-indirecte

- I.6.3.2. Aplicarea metodei DEM-directe pentru domeniul omogen. Echivalenţa metodelor IBEM şi DBEM

- I.6.4. Dezvoltări în aplicabilitatea metodei elementelor de frontieră în variabilă complexă (CVBEM)

- I.6.4.1. Dezvoltări CVBEM la probleme cu valori mixte, pentru ecuaţia Laplace

- I.6.4.2. Dezvoltări CVBEM pentru obţinerea soluţiei analitice a ecuaţiei Poisson, în domenii plane

  1. VARIANTELE METODEI APROXIMATIVE HODOGRAFICE CU APLICAŢII ÎN TEORIA REŢELELOR DE PROFILE

- II.1. Metoda aproximativă a lui Ciaplâghin. Mişcarea cu circulaţie a fluidului lui Ciaplâghin

- II.2. Asupra extinderii posibile a metodei de aproximare hodografice pentru reţelele de profile

- II.3. Asupra determinării funcţiei de corespondenţă de tip J. Leray în cazul reţelelor de profile

- II.4. Stabilirea algoritmului de calcul din aerodinamica reţelelor prin variantele metodei aproximative hodografice

- II.5. Metoda lui C. C. Lin

III. STUDIUL MIŞCĂRII STAŢIONARE A FLUIDULUI COMPRESIBIL PRIN REŢELELE DE PROFILE PRIN BEM

- III.1. Câmpul aerodinamic spaţial al fluidului compresibil prin reţele de profile

- III.2. Formula lui D. Pompeiu pentru reţele de profile pe suprafeţe axial-simetrice în strat de grosime variabilă

- III.3. Rezolvarea unei probleme Dirichlet modificată într-un domeniu infinit conex cu teoria potenţialului

- III.4. Stabilirea unei formule de iteraţie pentru metoda CVBEM

- III.5. Rezolvarea numerică a ecuaţiei integrale a potenţialului vitezelor

- III.6. Algoritm de calcul pentru rezolvarea problemei directe din aerodinamica reţelelor de profile prin BEM

  1. STUDIUL MIŞCĂRII NESTAŢIONARE A FLUIDULUI PRIN REŢELE DE PROFILE PRIN BEM

- IV.1. Mişcări nepermanente în jurul reţelelor de profile. Ecuaţia integrală pentru intensitatea vârtejurilor

- IV.2. Stabilirea ecuaţiei integrale a vitezei complexe a mişcării nestaţionare

- IV.3. Aplicaţie. Mişcarea nepermanentă datorită vibraţiilor armonice rectilinii ale paletelor

Bibliografie