Admisia aerului în motoare cu ardere internă. Filtre supraaspirante. Sisteme dinamice de transfer

Detalii

Anul apariției
2011
Autor(i)
Corneliu Birtok – Băneasă, Sorin Aurel Raţiu
Pagini
140
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 52,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea se doreşte a fi un studiu preliminar şi informativ cu privire la utilizarea în practică a unor sisteme, concepute şi testate de către autori, care să ducă la îmbunătăţirea procesului de admisie a aerului în motoarele cu ardere internă, situaţie ce se reflectă în majorarea gradului de umplere a cilindrilor, în reducerea consumului de combustibil şi implicit în scăderea emisiilor poluante.

Cuprins

Cuprins

Cap.1. Bazele teoretice ale procesului de admisie în motoarele cu ardere

internă

- 1.1. Procesul de schimbare a gazelor. Generalități

- 1.2. Criteriul de apreciere a perfecțiunii umplerii

- 1.3. Particularitățile desfăşurării umplerii la motoarele în 4 timpi

- 1.4. Filtrarea aerului proaspăt la intrarea în motor. Rolul filtrului de aer

Cap.2. Evoluția filtrului de aer. Moduri de filtrare

- 2.1.Scurt istoric

- 2.2. Moduri de filtrare

Cap.3. Filtre de aer SUPRAASPIRANTE. Concepte proprii

- 3.1. Filtre supraaspirante cilindrice simple

- 3.2. Filtre supraaspirante cilindrice cu difuzor intern

- 3.3. Filtre supraaspirante cilindrice cu radiatoare de răcire

- 3.4. Filtre supraaspirante cu captator extern de absorbție

- 3.5. Filtre supraaspirante directe

- 3.6. Filtre supraaspirante inversate

- 3.7. Filtre supraaspirante supliforme

- 3.8. Filtre supraaspirante F1 cu carcasă perforată şi con intern

A/00701/04.08.2010

- 3.9. Filtre supraaspirante YXV

- 3.10. Avantajele filtrelor supraaspirante

Cap.4. Filtrul SUPRAASPIRANT INVERSAT A/00350 / 12.05.2008

- 4.1. Descrierea geometrică şi funcțională

- 4.2. Măsurarea câmpurilor de presiuni în filtrul de aer supraaspirant

inversat

Cap.5. Sistemul dinamic de transfer al aerului (SDTA) RO 00028 / 29.06.2009

- 5.1. Argument

- 5.2. Soluții utilizate până în prezent pentru filtrele fără carcasă

- 5.3. Sistemul dinamic de transfer al aerului (SDTA

- 5.4. Deflector integrat pentru radiațiilor termice provenite de la

radiatorul de răcire U/00026/19.07.2010

Cap.6. Testarea îmbunătățirii admisiei aerului unui motor cu ardere internă

- 6.1. Introducere

- 6.2. Descrierea standului experimental

- 6.3. Rezultatele măsurătorilor experimentale

- 6.4. Concluzii

- 6.5. Măsurarea câmpurilor de presiuni în filtrul de aer supliform

- 6.6. Influența elementului de filtrare şi a conului intern asupra performanțelor SDTA

- 6.7. Suprafețe de concentrare – alternativă la SDTA

- 6.8. Testul DYNO realizat pe OPEL ASTRA 1.8 ECO TEC

Cap.7. Captator aerodinamic axial pentru autocamioane

- 7.1. Argument

- 7.2. Captatorul aerodinamic axial

- 7.3. Standul experimental pentru realizarea măsurătorilor

Anexa