Grafică tehnică în AUTOCAD

Detalii

Anul apariției
2012
Autor(i)
Doina Saftencu
Pagini
266
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 30,00 lei
Reducere

Descriere

Autoarea manualului oferă prin lucrarea de faţă şansa unei instruiri în cel mai cunoscut, cel mai general şi cel mai utilizat mediu software pentru grafica 2D din inginerie, AutoCAD.

Grafica însăşi, cu tot caracterul ei tehnic, trece cu succes graniţa spre artistic şi estetic. Cartea prezentă este o dovadă concludentă a împletirii dintre rigoarea tehnică şi eleganţa reprezentării, dintre simplitatea specifică adevăratelor valori inginereşti şi delicateţea cuvintelor şi a imaginilor.

Cuprins

Prefaţă

  1. Mediul AutoCAD

- 1.1. Deschiderea aplicaţiei

- 1.2. Interfaţa AutoCAD

- 1.3. Funcţiile butoanelor mouse-ului în AutoCAD

- 1.4. Ajutoare suplimentare

- 1.5. Modalităţi de introducere a comenzilor şi opţiunilor

- 1.6. Sisteme de coordonate în spaţiul 2D. Comanda UCS. Comanda

UCSICON

- 1.7. Tipuri de coordonate utilizate în spaţiul 2D

- 1.7.1. Coordonate rectangulare (carteziene)

- 1.7.2. Coordonate polare

- 1.8. Modalităţi de introducere a coordonatelor în spaţiul 2D

- 1.8.1. Introducerea datelor numerice de la tastatură, când

introducerea dinamică a datelor nu este activă

- 1.8.2. Introducerea datelor numerice de la tastatură, când

introducerea dinamică a datelor este activă

- 1.8.3. Introducerea datelor numerice cu ajutorul mouse-ului

- 1.9. Ajutoare grafice pentru precizia lucrului

- 1.9.1. Pasul de snap. Comanda SNAP. Comanda DSETTINGS

- 1.9.2. Grila. Comanda GRID

- 1.9.3. Modul de lucru polar. Funcţia Polar Tracking

- 1.9.4. Modul de lucru ortogonal. Comanda ORTHO

- 1.9.5. Intercepţia punctelor geometric importante ale obiectelor.

Funcţia Object Snapping

- 1.9.6. Funcţia Object Snap Tracking

- 1.9.7. Grip-uri

- 1.10.Limitele desenului. Comanda LIMITS

- 1.11. Stabilirea unităţilor de măsură. Comanda UNITS

- 1.12. Listarea desenelor. Comanda PLOT. Comanda PRINT

- 1.13. Lucrul cu fişierele desen

- 1.13.1. Deschiderea unui desen existent. Comanda OPEN

- 1.13.2. Începerea unui nou desen. Comanda NEW

- 1.13.3. Salvarea desenului. Comanda SAVE. Comanda SAVEAS

- 1.13.4. Închiderea desenelor. Comanda CLOSE

- 1.13.5. Închiderea programului. Comanda EXIT

- 1.14. Posibilităţi de vizualizare a desenului

- 1.14.1. Amplificarea imaginii. Comanda ZOOM

- 1.14.2. Panoramarea desenului. Comanda PAN

- 1.15.Proprietăţi generale ale entităţilor plane. Comanda MATCHPROP

- 1.19.1. Culoarea. Comanda COLOR

- 1.19.2. Tipul de linie. Comanda LINETYPE. Comanda LTSCALE

- 1.19.3.Lăţimea liniei de desenare. Comanda LINEWEIGHT

- 1.19.4. Stilul de plotare

- 1.19.5. Transparenţa

- 1.19.6. Apartenenţa la un strat. Comanda LAYER

2.Obiecte plane

- 2.1. Linii frânte. Comanda LINE

- 2.2. Semidrepte. Comanda RAY

- 2.3. Drepte. Comanda XLINE

- 2.4. Arce de cerc. Comanda ARC

- 2.5. Cercuri. Comanda CIRCLE

- 2.6. Polilinii. Comanda PLINE

- 2.7. Dreptunghiuri. Comanda RECTANGLE

- 2.8. Poligoane regulate. Comanda POLYGON

- 2.9. Coroane circulare. Comanda DONUT

- 2.10. Elipse. Arce de elipsă. Izometrii. Comanda ELLIPSE

- 2.10.1. Arce de elipsă

- 2.10.2. Arce de elipsă

- 2.10.3. Izometrii

- 2.11. Curbe spline. Comanda SPLINE

- 2.12. Puncte. Comenzile POINT, DDPTYPE, DIVIDE, MEASURE

- 2.13. Haşurarea. Comanda HATCH. Comanda GRADIENT

- 2.14. Graniţe. Comanda BOUNDARY

- 2.15. Regiuni plane. Comanda REGION

- 2.16. Comanda REVCLOUD

- 2.17. Mascarea obiectelor. Comanda WIPEOUT

- 2.18. Polilinii 3D. Comanda 3DPOLY

- 2.19. Elice. Comanda HELIX

- 2.20. Înscrierea textelor în AutoCAD. Comenzile STYLE,

TEXT şi MTEXT

- 2.20.1. Stiluri de scriere. Comanda STYLE

- 2.20.2. Text de tip linie. Comanda TEXT

- 2.20.3. Text de tip paragraf. Comanda MTEXT

  1. Editarea obiectelor plane

- 3.1. A edita un desen

- 3.2. Moduri de selecţie a obiectelor

- 3.3. Modificarea proprietăţilor obiectelor. Comenzile PROPERTIES.

şi QUICK PROPERTIES

- 3.4. Corectarea erorilor în desene

- 3.4.1. Ştergerea obiectelor. Comenzile CUTCLIP şi ERASE

- 3.4.2. Anularea efectului comenzilor anterioare. Comenzile OOPS,

U, UNDO, REDO şi MREDO

- 3.5. Mutarea obiectelor în desen. Comanda MOVE

- 3.6. Rotirea obiectelor. Comanda ROTATE

- 3.7. Copierea şi inserarea obiectelor

- 3.7.1. Comanda COPY

- 3.7.2. Comanda COPYCLIP

- 3.7.3. Comanda COPYBASE

- 3.7.4. Comanda PASTECLIP

- 3.8. Oglindirea obiectelor. Comanda MIRROR

- 3.9. Obţinerea obiectelor prin paralelism. Comanda OFFSET

- 3.10. Multiplicarea obiectelor. Comenzile ARRAY,

ARRAYRECT, ARRAYPOLAR şi ARRAYPATH

- 3.10.1. Multiplicarea rectangulară

- 3.10.2. Multiplicarea polară

- 3.10.3. Multiplicarea după o traiectorie

- 3.11. Modificarea formei şi dimensiunilor obiectelor

- 3.11.1. Retezarea şi prelungirea obiectelor până la o graniţă

- Comenzile TRIM şi EXTEND

- Comanda TRIM

- Comanda EXTEND

- 3.11.2. Scalarea şi deformarea obiectelor. Comenzile SCALE,

STRETCH şi ENGTHEN

- Comanda SCALE

- Comanda STRETCH

- Comanda LENGTHEN

- 3.12. Fragmentarea obiectelor şi reunirea obiectelor. Comanda

BREAK şi JOIN

- 3.12.1. Comanda BREAK

- 3.12.2. Comanda JOIN

- 3.13. Teşirea obiectelor. Comanda CHAMFER

- 3.14. Racordarea obiectelor. Comanda FILLET

- 3.15.Descompunerea obiectelor complexe în obiecte simple.

Comanda EXPLODE

- 3.16. Editarea haşurilor. Comanda HATCHEDIT

- 3.17. Editarea poliliniilor. Comanda PEDIT

- 3.18. Editarea textelor. Comanda DDEDIT.

Comanda SCALETEXT

- 3.19. Editarea multiplicărilor asociative. Comanda ARRAYEDIT

- 3.20. Alinierea obiectelor. Comanda ALIGN

  1. Înscrierea dimensiunilor în AutoCAD

- 4.1. Elementele cotării

- 4.2. Comenzi de cotare

- 4.2.1. Comanda DIMLINEAR

- 4.2.2. Comanda DIMALIGNED

- 4.2.3. Comanda DIMANGULAR

- 4.2.4. Comanda DIMARC

- 4.2.5. Comanda DIMRADIUS

- 4.2.6. Comanda DIMDIAMETER

- 4.2.7. Comanda DIMORDINATE

- 4.2.8. Comanda DIMJOGGED

- 4.2.9. Comanda DIMBREAK

- 4.2.10. Comanda DIMCONTINUE

- 4.2.11. Comanda DIMBASELINE

- 4.2.12. Comanda DIMSPACE

- 4.2.13. Comanda QDIM

- 4.2.14. Comanda DIMINSPECT

- 4.2.15. Comanda DIMJOGLINE

- 4.2.16. Comanda DIMREASSOCIATE

- 4.2.17. Comanda TOLERANCE

- 4.2.18. Comanda DIMCENTER

- 4.2.19. Comanda DIMEDIT

- 4.2.20. Comanda DIMTEDIT

- 4.3. Stiluri de cotare. Comanda DIMSTYLE

- 4.4. Linii de indicaţie. Comanda MLEADER.

Comanda MLEADERSTYLE

 

Bibliografie

 

Cuprins