Materiale şi tehnologii primare în experimente

Detalii

Anul apariției
2013
Autor(i)
Viorel-Aurel Şerban, Aurel Răduţă, Cosmin Codrean, Ion-Dragoş Uţu, Carmen Opriş
Pagini
162
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 15,00 lei
Reducere

Descriere

Autorii au reuşit într-un număr relativ restrâns de pagini să evidenţieze atât prin cunoştinţele teoretice cât şi prin programele de experimentări descrise principalele proprietăţi ale materialelor metalice, modul lor de caracterizare, corelaţia cu structura, precum şi metode de îmbunătăţire. Prin orientare şi conţinut, lucrarea elaborată reprezintă un util instrument necesar studenţilor de la universităţile de profil tehnic.

CUPRINS

 

Prefaţă

Lucrarea 1

- Metode de încercare mecanică a materialelor metalice

Lucrarea 2

- Analiza macroscopică

Lucrarea 3

- Analiza microscopică

Lucrarea 4

- Identificarea constituenţilor structurali prin difracţie de raze X

Lucrarea 5

- Determinări calitative şi cantitative în metalografie

Lucrarea 6

- Analiza termică şi dilatometrică

Lucrarea 7

- Construcţia şi utilizarea diagramelor de echilibru fazic

Lucrarea 8

- Structuri de echilibru ale oţelurilor carbon şi fontelor albe

Lucrarea 9

- Structuri de echilibru ale fontelor cenuşii

Lucrarea 10

- Determinarea parametrilor tehnologici ai călirii volumice a oţelurilor

Lucrarea 11

- Călirea oţelurilor. Microstructuri specifice

Lucrarea 12

- Caracteristici tehnologice ale aliajelor Fe-C. Călibilitatea şi deformabilitatea

Lucrarea 13

- Revenirea oţelurilor. Parametrii tehnologici şi microstructuri specifice

Lucrarea 14

- Structura şi proprietăţile oţelurilor aliate şi tratate termochimic

Lucrarea 15

- Influenţa deformării plastice asupra structurii materialelor metalice

Lucrarea 16

- Aliaje neferoase. Structură, tratament termic, proprietăţi

Lucrarea 17

- Călirea de punere în soluţie şi îmbătrânirea aliajelor de aluminiu durificabile

Lucrarea 18

- Structura şi proprietăţile metalelor amorfe şi nanocristaline

Lucrarea 19

- Metalizarea prin pulverizare termică

Lucrarea 20

- Coroziunea suprafeţelor metalice

Bibliografie

ANEXA I

ANEXA II

ANEXA III

ANEXA IV

ANEXA V

ANEXA VI

ANEXA VII