Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice. Suport de curs şi aplicaţii de calcul.

Detalii

Anul apariției
2017
Autor(i)
Alin Ilie Bosioc
Pagini
118
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 35,00 lei
Reducere

Descriere

Fiecare capitol este structurat în trei părţi: consideraţii teoretice, exemple de probleme rezolvate şi probleme propuse. Toate exemplele propuse se apropie, atât prin enunţ cât şi prin schiţele însoţitoare, de aplicaţiile inginereşti din industrie. Exemplele de aplicaţii sunt originale, clare şi uşor de rezolvat de către utilizatori. Această lucrare se adresează atât inginerilor cât şi studenţilor care pătrund în tainele curgerii fluidelor.

CUPRINS

Prefaţă

Cuprins

  1. Unităţi de măsură

- 1.1. Sisteme de unităţi de măsurare

- 1.2. Aplicații rezolvate pentru sisteme de unităţi de măsură

  1. Proprietăţile Fluidelor

- 2.1. Considerații teoretice

- 2.1.1.Densitatea

- 2.1.2. Greutatea specifică

- 2.1.3. Compresibilitatea şi elasticitatea

- 2.1.4. Vâscozitatea

- 2.2. Aplicaţii rezolvate pentru proprietăţile fluidelor

- 2.3. Aplicaţii de calcul propuse

  1. Statica Fluidelor

- 3.1. Considerații teoretice

- 3.1.1. Repausul absolut şi relativ

- 3.1.2. Formarea suprafeţei libere

- 3.1.3. Forţe ce acţionează în mediul fluid

- 3.1.4. Presiunea fluidelor în repaus

- 3.1.5. Ecuaţia de echilibru Euler în repausul absolut

- 3.1.6. Echilibrul fluidelor în câmp gravitaţional terestru

- 3.1.7. Forţe de presiune hidrostatice pe un perete plan orizontal

- 3.1.8. Principiul vaselor comunicante

- 3.1.9. Principiul lui Pascal

- 3.1.10. Principiul lui Arhimede

- 3.1.11. Plutirea corpurilor

- 3.2. Aplicaţii de calcul rezolvate pentru statica fluidelor

- Probleme de piezometrie

- Probleme legate de forțe hidrostatice

- Probleme legate de plutirea corpurilor

- 3.3. Aplicaţii de calcul propuse

  1. Cinematica fluidelor

- 4.1. Considerații teoretice

- 4.1.1. Viteza și accelerația

- 4.1.2. Spectrul cinematic al mişcării: linia de curent și traiectoria

- 4.1.3. Ecuaţia de continuitate

- 4.2. Aplicaţii de calcul pentru cinematica fluidelor

  1. Dinamica Fluidelor

- 5.1. Considerații teoretice

- 5.1.1. Ecuația de mișcare a unui fluid ideal

- 5.1.2. Ecuația lui Bernoulli

- 5.1.3. Teoremele impulsului

- 5.2. Aplicaţii de calcul rezolvate pentru dinamica fluidelor

- Teorema lui Bernoulli

- Teoremele impulsului

- 5.3. Aplicaţii de calcul propuse pentru dinamica fluidelor

  1. Similitudine hidrodinamică

- 6.1. Considerații teoretice

- 6.1.1. Criterii de similitudine ale mecanicii fluidelor

- 6.2. Aplicații de calcul rezolvate pentru similitudinea hidrodinamică

  1. Mișcarea prin orificii și ajutaje

- 7.1. Considerații teoretice

- 7.2. Aplicații de calcul rezolvate pentru mișcarea prin orificii și ajutaje

  1. Mișcări permanente în conducte sub presiune

- 8.1. Considerații teoretice

- 8.1.1. Curgerea laminară, calculul pierderilor hidraulice

- 8.2. Mișcări permanente în conducte sub presiune - aplicaţii de calcul rezolvate

- 8.3. Mișcări permanente în conducte sub presiune - aplicaţii de calcul nerezolvate

  1. Maşini hidraulice. Aplicaţii privind turbomaşinile

- 9.1. Considerații teoretice

- 9.2. Maşini hidraulice. Aplicaţii privind turbomaşinile - aplicaţii de calcul rezolvate

BIBLIOGRAFIE