Precizia de fabricaţie şi montaj în construcţia de maşini

Detalii

Anul apariției
2009
Autor(i)
Ion David
Pagini
210
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 20,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea este rezultatul muncii unui cadru didactic cu activitate îndelungată în învăţământul superior şi cu rezultate profesionale deosebite în domeniul toleranţelor şi ajustajelor, domeniu care reprezintă baza formării unor specialişti mecanici de calitate. Trebuie subliniată şi structura organizatorică a conţinutului lucrării, prin care se asigură o îmbinare logică între abordarea generală a problemelor şi cea particulară, legătura dintre acestea realizându-se prin diverse conexiuni, care vor solicita interesul şi aprecierea cititorului.

CUPRINS

 

   Prefaţa

  1. Precizia de dimensiune

- 1.1. Noţiuni despre dimensiuni abateri şi toleranţe

- 1.2. Ajustaje

- 1.2.1.Termini şi definiţii

- 1.2.2. Relaţii fundamentale

- 1.2.3. Ajustaje termice

- 1.3. Studiul erorilor de prelucrare cu ajutorul calculului statistic

- 1.3.1. Noţiuni generale despre erori\

- 1.3.2. Clasificarea erorilor

- 1.3.3. Aplicaţii ale calculului probabilităţilor la studiul mărimilor întamplătoare

- 1.3.4. Exemplu numeric

  1. Precizia de formă geometrică şi de poziţie reciprocă

- 2.1. Suprafeţe ţi profile. Terminologie

- 2.2. Abaterile şi toleranţele de formă

- 2.2.1. Abaterile de la rectilinitate

- 2.2.2 Abaterile de la planitate

- 2.2.3. Abaterile de la circularitate

- 2.2.4. Abaterile de la cilindricitate

- 2.2.5. Abaterile de formă dată a profilului

- 2.2.6. Abaterile de la formă dată a suprafeţei

- 2.3. Abaterile şi toleranţele de orientare

- 2.3.1. Abaterile şi toleranţele la parallelism

- 2.3.2. Abaterile şi toleranţele la perpendicularitate

- 2.3.3. Abaterile şi toleranţele la înclinare

- 2.4. Abaterile şi toleranţele la poziţie

- 2.4.1. Abaterile şi toleranţele de la poziţia nominală

- 2.4.2. Abaterile şi toleranţele de la concentricitate şi coaxialitate

- 2.4.3. Abaterile şi toleranţa la simetrie

- 2.5. Abateri şi toleranţe la bătaie

- 2.5.1. Abaterea bătăii circulare radiale

- 2.5.2. Abaterea bătăii radiale totale

- 2.5.3. Abaterea bătăii circulare frontale

- 2.5.4. Abaterea bătăii totale frontale

  1. Starea suprafeţelor

- 3.1. Noţiuni generale

- 3.2. Termeni, definiţii şi parametrii pentru determinarea stării suprafeţelor

- 3.2.1. Termenii şi definiţii

- 3.2.2. Parametrii geometrici

- 3.2.3. Parametrii profilului de rugozitate

- 3.3. Mărimi pentru specificarea rugozităţii suprafeţelor

- 3.4. Elemente asupra cărora influenţează rugozitatea suprafeţelor

  1. Proiectarea preciziei de fabricaţie şi montaj a asamblărilor cilindrice

- 4.1. Sistemul de toleranţe I.S.O

- 4.2. Utilizarea sistemului de toleranţe I.S.O

- 4.2.1. Alegerea cotei nominale N

- 4.2.2. Alegerea sistemului de ajustaj

- 4.2.3. Alegerea clasei de toleranţă ( proiectarea ajustajelor )

- 4.2.3.1. Alegerea clasei de toleranţă pentru ajustajele cu joc

- 4.2.3.2. Alegerea clasei de toleranţă pentru ajustajele cu strângere

- 4.2.3.3. Alegerea clasei de toleranţă pentru ajustajele intermediare

  1. Toleranţe şi ajustaje pentru organe de maşini de construcţie specifică.

- 5.1. Toleranţe şi ajustaje pentru asamblări cu pană

- 5.2. Toleranţe şi ajustaje pentru asamblări canelate

- 5.2.1. Asamblări canelate cu profil dreptunghiular

- 5.2.2. Asamblări canelate cu profil în evolventă

- 5.2.3. Asamblări canelate cu profil triunghiular

- 5.3. Toleranţe şi ajustaje pentru asamblări filetate

- 5.3.1. Noţiuni generale

- 5.3.2. Asamblări filetate cu filet metric de uz general

- 5.3.2.1. Elementele geometrice ale filetelor metrice de uz general

- 5.3.2.2. Precizia asamblărilor filetate cu filet metric

- 5.3.2.3. Toleranţe şi ajustaje pentru filetele metrice de uz general

- 5.3.2.4. Toleranţe şi ajustaje pentru filetele metrice cu strângere pe diametru mediu

- 5.3.2.5. Toleranţe şi ajustaje pentru filetele metrice miniaturizate de uz general

- 5.3.2.6. Simbolizarea asamblărilor filetate cu filet metric

- 5.3.3. Asamblări filetate cu filet metric trapezoidal ISO

- 5.3.3.1. Dimensiuni de bază

- 5.3.3.2. Toleranţe pentru filete metrice trapezaoidale ISO

- 5.3.3.3. Simbolizarea asamblărilor cu filet metric trapezoidal ISO

- 5.3.4. Asamblări filetate cu filet ferăstrău

- 5.3.4.1. Elementele geometrice ale asamblărilor cu filet ferăstrău

- 5.3.4.2. Toleranţe şi abateri fundamentale pentru asamblările filetate cu filet ferăstrău

- 5.3.4.3. Simbolizarea asamblărilor filetate cu filet ferăstrău

- 5.3.5. Asamblări filetate cu filet conic

- 5.3.5.1. Elementele geometrice, toleranţele şi simbolizarea filetelor metrice conice

- 5.3.5.2. Elementele geometrice, toleranţele şi simbolizarea filetelor conice în ţoli

- 5.4. Precizia asamblărilor conice

- 5.4.1. Parametrii geometrici ai asamblărilor conice

- 5.4.2. Precizia asamblărilor conice

- 5.4.2.1. Noţiuni generale

- 5.4.2.2. Metoda conicităţii nomonale

- 5.4.2.3. Metoda conicităţii tolerate

- 5.5. Precizia de fabricaţie şi montaj a rulmenţilor

- 5.5.1. Geometria rulmenţilor. Precizia de fabricaţie

- 5.5.2. Precizia de montaj a rulmenţilor. Toleranţe şi ajustaje pentru rulmenţi

- 5.6. Precizia angrenajelor cilindrice

- 5.6.1. Noţiuni generale

- 5.6.2. Precizia de fabricaţie şi ajustajele angrenajelor

- 5.6.3. Indicii de precizie ai angrenajelor cilindrice

- 5.6.4. Simbolizarea angrenajelor

- 5.7. Stabilirea toleranţelor la distanţa dintre axe

- 5.7.1. Cazul a doua alezaje fară centrare

- 5.7.2. Cazul a doua alezaje ,în care unul este coordonat cu altul centrat, luat ca baza

- 5.7.3. Cazul mai multor alezaje amplasate în colţurile unui poligon regulat

- 5.8. Stabilirea toleranţelor la distanţa dintre doua suprafeţe paralele

Cuprins

Bibliografie