Proiectarea tehnică asistată de calculator

Detalii

Anul apariției
2016
Autor(i)
Eugen Sever Zăbavă
Pagini
104
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 20,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea abordează proiectarea şi modelarea parametrizată a pieselor şi ansamblurilor de piese, precum şi elemente avansate de grafică generativă pentru realizarea documentaţiilor tehnice 2D. De asemenea, oferă posibilitatea dobândirii de cunoştinţe referitoare la proiectarea pieselor folosind diferite tehnici de modelare. Se urmăreşte, într-o manieră originală, crearea aptitudinilor necesare lucrului individual, cât şi în echipă, formularea şi execuţia unei teme de proiectare în cadrul disciplinelor de profil aferente specializărilor urmate.

Cuprins

Cap.1 Proiectare tehnică asistată de calculator

- 1.1. Procesul de proiectare tehnică

- 1.2. Caracteristicile activității de proiectare tehnică

- 1.3. Rolul calculatorului în proiectare

- 1.4. Taxonomia proiectării asistate de calculator

- 1.5. Terminologie și tehnici de proiectare asistată

- 1.6. Scurt istoric al dezvoltării CAD/CAM în proiectare

Cap.2 Modelare și proiectare 3D

- 2.1. Modulul CATIA Sketcher

- 2.1.1. Interfața modulului CATIA Sketcher

- 2.1.2. Instrumentele pentru lucru în schițe

- 2.1.2.1. Bara de instrumente Sketch Tools

- 2.1.2.1.1. Instrumentul Construction/Standard element

- 2.1.2.2. Bara de instrumente Profile

- 2.1.2.3. Bara de instrumente Operation

- 2.1.3. Aplicații

- 2.1.3.1. Creearea unui profil de tip flanșă

- 2.1.3.2. Creearea unui profil pentru un corp de tip arbore

- 2.2. Modulul Part Design

- 2.2.1. Bare de instrumente ale modulului Part Design

- 2.2.1.1. Bara de instrumente Sketch Based Features

- 2.2.1.1.1. Instrumentul de modelare Pad

- 2.2.1.1.2. Instrumentul de modelare Pocket

- 2.2.1.1.3. Instrumentul de modelare Shaft

- 2.2.1.1.4. Instrumentul de modelare Groove

- 2.2.1.1.5. Instrumentul de modelare Hole

- 2.2.1.1.6. Instrumentul de modelare Rib

- 2.2.1.1.7. Instrumentul de modelare Slot

- 2.2.1.1.8. Instrumentul de modelare Stiffener

- 2.2.1.1.9. Instrumentul de modelare Multi-section Solid

- 2.2.1.1.10. Instrumentul de modelare Removed Multi-section Solid

- 2.2.1.2. Bara de instrumente Dress-up Features

- 2.2.1.2.1. Instrumentul de modelare Fillet

- 2.2.1.2.2. Instrumentul de modelare Chamfer

- 2.2.1.2.3. Instrumentul de modelare Draft

- 2.2.1.2.4. Instrumentul de modelare Shell

- 2.2.1.2.5. Instrumentul de modelare Thickness

- 2.2.1.2.6. Instrumentul de modelare Thread/Tap

- 2.2.1.3. Bara de instrumente Transformation Features

- 2.2.1.3.1. Instrumentul de modelare Translation

- 2.2.1.3.2. Instrumentul de modelare Rotation

- 2.2.1.3.3. Instrumentul de modelare Symmetry

- 2.2.1.3.4. Instrumentul de modelare Mirror

- 2.2.1.3.5. Instrumentul de modelare Rectangular Pattern

- 2.2.1.3.6. Instrumentul de modelare Circular Pattern

- 2.2.1.3.7. Instrumentul de modelare Scaling

Bibliografie