Aplicaţii şi lucrări practice de statistică în inginerie. Pentru programele de studii de licenţă şi master.

Detalii

Anul apariției
2017
Autor(i)
Cristian Pop
Pagini
136
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 22,00 lei
Reducere

Descriere

Prezentul volum constituie un suport pentru cei care doresc să se inițieze, să exerseze sau să-și îmbogățească zestrea de cunoaștere în domeniul statisticii. Exercițiile numerice și aplicațiile MATLAB propuse constituie un material valoros atât prin conținut cât și prin forma accesibilă de prezentare. Lucrarea se va dovedi utilă studenților și tuturor acelora ce doresc să studieze probleme de statistică aplicată în inginerie utilizând mediului MATLAB.

CUPRINS

Prefață

  1. Noțiuni generale de MATLAB
  2. Reprezentări grafice în MATLAB
  3. Lucrul cu date și noțiuni de comandă și control
  4. Organizarea și reprezentarea datelor
  5. Aproximarea și interpolarea datelor
  6. Statistici și funcții de repartiții
  7. Legi de repartiții discrete
  8. Legi de repartiții continue
  9. Testări de ipoteze
  10. Analiză de date prin metode grafice

Bibliografie

Anexe