Ştiinţa şi ingineria materialelor. Ediţia a III-a

Detalii

Anul apariției
2014
Autor(i)
Viorel - Aurel Şerban, Aurel Răduţă
Pagini
536
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 45,00 lei
Reducere

Descriere

Cartea are o structură modernă de prezentare a cunoştinţelor. În prima parte, cuprinde principiile generale ale ştiinţei materialelor (structura şi proprietăţile materialelor, sisteme de aliaje, transformări în stare solidă) şi a doua parte, cuprinde clasele de materiale (oţeluri şi fonte, aliaje neferoase, ceramice, polimeri şi compozite), tehnologiile specifice şi aplicaţii, acoperind practic toate domeniile de specializare a inginerilor specialişti în materiale şi a celor care procesează materialele în vederea fabricării pieselor şi produselor industriale. Lucrarea cuprinde cunoştiinţe fundamentale, necesare studenţilor din profilele inginereşti, actualizate prin prezentarea celor mai noi tendinţe şi realizări din domeniul materialelor.

CUPRINS

 

 

 

 

Capitolul 1 - INTRODUCERE

- 1.1. Definiţia materialelor

- 1.2. Clasificarea materialelor

- 1.3. Obiectul ştiinţei şi ingineriei materialelor

- 1.4. Materiale ecologice

 

Bibliografie

 

PARTEA I  -  ŞTIINŢA MATERIALELOR

 

Capitolul 2 - STRUCTURA MATERIALELOR

- 2.1. Legături atomice

- 2.1.1. Legătura metalică

- 2.1.2. Legătura covalentă (legătura homopolară)

- 2.1.3. Legătura ionică (legătura heteropolară)

- 2.1.4. Legătura Van der Waals (legătura polară)

- 2.1.5. Legătura de hidrogen

- 2.1.6. Forţa interatomică şi energia de legătură

- 2.2. Arhitectura atomică

- 2.2.1. Sisteme de cristalizare

- 2.2.2. Structura cristalină a materialelor metalice

- 2.2.3. Direcţii cristalografice

- 2.2.4. Plane cristalografice

- 2.2.5. Structura cristalină a materialelor ceramice

- 2.2.6. Structura cristalină a polimerilor

- 2.2.7. Solide necristaline

- 2.3. Imperfecţiuni în structura cristalină

- 2.3.1. Defecte punctiforme

- 2.3.2. Defecte liniare

- 2.3.3. Defecte de suprafaţă

- 2.4. Identificarea structurii cristaline prin difracţie de raze X

Probleme propuse

Bibliografie

Capitolul 3 - PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR

PROPRIETĂŢI MECANICE

- 3.1. Tensiuni şi deformaţii.

- 3.2. Încercarea la solicitarea de tracţiune şi compresiune

- 3.2.1. Comportamentul metalelor şi aliajelor metalice

- 3.2.2. Comportamentul materialelor ceramice

- 3.2.3. Comportamentul materialelor polimerice

 

- 3.3. Încercarea de duritate

- 3.4. Încercarea de rezilienţă (Încercarea Charpy)

- 3.5. Deformabilitatea şi ruperea materialelor

- 3.5.1. Deformarea elastică

- 3.5.2. Deformarea plastică

- 3.5.3. Comportarea la rupere a materialelor

- 3.5.4. Particularităţile deformării şi ruperii materialelor polimerice

- 3.5.5. Particularităţile ruperii materialelor ceramice

- 3.5.6. Particularităţile deformării şi ruperii materialelor compozite

- 3.6. Metode de durificare. Consideraţii generale

PROPRIETĂŢI FIZICE

- 3.7. Proprietăţi termice

- 3.8. Proprietăţi electrice

- 3.9. Proprietăţi magnetice

PROPRIETĂŢI CHIMICE

- 3.10. Coroziunea şi degradarea materialelor

- 3.10.1. Coroziunea metalelor şi aliajelor metalice

- 3.10.2. Coroziunea şi degradarea materialelor polimerice şi ceramice

- 3.10.3. Forme de coroziune

- 3.10.4. Protecţia anticorozivă

- 3.10.5. Degradarea materialelor prin uzare

PROPRIETĂŢI TEHNOLOGICE

- 3.11. Turnabilitatea

- 3.12. Deformabilitatea

- 3.13. Aşchiabilitatea

- 3.14. Sudabilitatea

- 3.15. Călibilitatea

Probleme propuse

Bibliografie

 

Capitolul 4 - SISTEME DE ALIAJE

- 4.1. Difuzia

- 4.1.1 Legile difuziei

- 4.1.2. Mecanismele difuziei

- 4.1.3. Aplicaţii practice ale legilor difuziei

- 4.1.4. Particularităţile difuziei în materiale ceramice şi în polimeri

- 4.2. Solidificarea materialelor

- 4.2.1. Parametrii termodinamici ai transformărilor

- 4.2.2. Analiza termică

- 4.2.3. Germinarea

- 4.2.4. Cinetica procesului de solidificare

 

- 4.2.5. Solidificarea vitroasă

- 4.2.6. Structura de solidificare a materialelor metalice

- 4.2.7. Faze şi constituenţi structurali

- 4.2.8. Microscopia optică şi electronică

 

- 4.3. Diagrame de faze

- 4.3.1. Legea fazelor

- 4.3.2. Sisteme cu un component

- 4.4. Sisteme binare

- 4.4.1. Diagrame de echilibru cu componenţi total solubili

- 4.4.2. Sisteme de aliaje cu reacţie eutectică

- 4.4.3. Diagrame de echilibru cu reacţie peritectică

- 4.4.4. Diagrame de echilibru cu reacţie eutectoidă

- 4.4.5. Diagrame de echilibru cu reacţie monotectică

- 4.4.6. Sisteme binare cu compuşi definiţi

- 4.5. Diagrame de echilibru ale aliajelor ternare

- 4.5.1. Diagrame ternare ai căror componenţi au solubilitate

totală în stare solidă

- 4.5.2. Diagrame ale sistemelor ternare ai căror componenţi sunt insolubili în stare solidă

- 4.6. Diagrame de echilibru complexe

- 4.6.1. Diagrama de echilibru metastabilă fier-carbon

- 4.6.2. Diagrama de echilibru stabilă fier-carbon

Probleme propuse

Bibliografie

 

Capitolul 5 - TRANSFORMĂRI DE FAZĂ ÎN STARE SOLIDĂ

- 5.1. Mecanismul transformărilor de fază

- 5.2. Analiza dilatometrică

- 5.3. Cinetica transformărilor în stare solidă

- 5.4. Transformarea polimorfă

- 5.5. Transformare de fază în stare solidă în aliajele Fe Fe3C

- 5.6. Transformarea perlitei în austenită

- 5.7. Transformări la răcirea oţelurilor

- 5.8. Transformarea austenitei în perlită

- 5.9. Transformarea austenitei în martensită

- 5.10. Transformarea austenitei în bainită

- 5.11. Transformarea austenitei reziduale şi martensitei la încălzire

Probleme propuse

 

Bibliografie

 

Partea a-II-a – INGINERIA MATERIALELOR

 

Capitolul 6 - TEHNOLOGII DE ELABORARE ŞI PRELUCRARE A MATERIALELOR

TEHNOLOGII DE ELABORARE ŞI PRELUCRARE A MATERIALELOR METALICE

- 6.1. Tehnologii de turnare

- 6.1.1. Consideraţii generale

- 6.1.2. Procedee de turnare

- 6.2. Tehnologii de deformare plastică

- 6.2.1. Consideraţii generale

- 6.2.2. Procedee de deformare plastică

- 6.3. Tratamente termice

- 6.3.1. Recoacerea

- 6.3.2. Călirea oţelurilor

- 6.3.3. Revenirea oţelurilor

- 6.3.4. Călirea şi revenirea fontelor cenuşii

- 6.3.5. Călirea de punere în soluţie şi îmbătrânirea aliajelor neferoase

- 6.4. Tratamente de suprafaţă

- 6.4.1. Călirea de suprafaţă

- 6.4.2. Tratamente termochimice

- 6.4.3. Tehnologii de depunere a straturilor de acoperire

- 6.5. Agregarea de pulberi

- 6.6. Tehnologii de îmbinare

- 6.6.1. Sudarea

- 6.6.2. Lipirea şi brazarea

TEHNOLOGII DE FABRICARE A CERAMICILOR

- 6.7. Tehnologii de fabricare a produselor pe bază de argilă

- 6.8. Tehnologii de fabricare a produselor din sticlă

- 6.9. Tehnologii de fabricare a cimenturilor şi betoanelor

- 6.10. Tehnologii de fabricare şi ansamblare a produselor din ceramică tehnică

- 6.11. Sinteza polimerilor

SINTEZA ŞI PRELUCRAREA MATERIALELOR PLASTICE

- 6.12. Tehnologii de prelucrare a materialelor plastice

- 6.12.1. Ingredienţi

- 6.12.2. Tehnici de formare a materialelor plastice

- 6.12.3. Tehnici de asamblare a materialelor plastice

Probleme propuse

Bibliografie

 

Capitolul 7 - OŢELURI ŞI FONTE

- 7.1. Simbolizarea oţelurilor şi fontelor

- 7.1.1. Principiile simbolizării alfanumerice ale oţelurilor

- 7.1.2. Principiile simbolizării numerice ale oţelurilor

- 7.1.3. Simboluri suplimentare utilizate la identificarea oţelurilor

- 7.1.4. Principiile simbolizării fontelor

- 7.2. Clasificarea oţelurilor

- 7.2.1. Oţeluri nealiate

- 7.2.2. Oţeluri aliate

 

FAMILII DE OŢELURI

- 7.3. Oţeluri de uz general

- 7.4. Oţeluri de tratamente termice

- 7.5. Oţeluri de scule

- 7.5.1. Consideraţii generale

- 7.5.2. Oţelurile carbon de scule

- 7.5.3. Oţelurile aliate de scule

- 7.6. Oţeluri inoxidabile şi refractare

- 7.7. Fonte cenuşii

Bibliografie

Capitolul 8 - METALE ŞI ALIAJE NEFEROASE

- 8.1. Aluminiul şi aliajele sale

- 8.1.1. Caracteristici

- 8.1.2. Aliajele de turnătorie

- 8.1.3. Aliaje deformabile

- 8.2. Magneziu şi aliajele sale

- 8.3. Cuprul şi aliajele sale

- 8.3.1. Alame

- 8.3.2. Bronzuri

- 8.4. Titanul şi aliajele sale

- 8.4.1. Caracteristici

- 8.4.2. Aliajele titanului

- 8.5. Superaliaje

- 8.5.1. Superaliaje Fe-Ni

- 8.5.2. Superaliaje de nichel

- 8.5.3. Superaliaje de cobalt

Bibliografie

 

Capitolul 9 - MATERIALE CERAMICE

- 9.1. Consideraţii generale

- 9.2. Proprietăţi specifice şi întrebuinţări

Bibliografie

Capitolul 10 - MATERIALE POLIMERICE

- 10.1. Tipuri de materiale polimerice

- 10.2. Proprietăţi specifice şi întrebuinţări

Bibliografie

Capitolul 11 - MATERIALE COMPOZITE

- 11.1. Compozite armate cu particule

- 11.2. Compozite durificate cu fibre

- 11.3. Compozite stratificate

- 11.4. Utilizarea materialelor compozite

Bibliografie

 

Capitolul 12 - SELECTIA ŞI UTILIZAREA MATERIALELOR

- 12.1. Criterii de bază în alegerea materialelor

- 12.2. Materiale recomandate în industria constructoare de maşini

- 12.3. Materiale recomandate în industria electrotehnică şi electronică

- 12.3.1. Materiale conductoare

- 12.3.2. Materiale semiconductoare

- 12.3.3. Materiale electroizolante

- 12.3.4. Materiale magnetice

- 12.4. Materiale recomandate în domeniul construcţiilor civile şi industriale

Bibliografie

ANEXE