Tehnologia materialelor. Vol. I.

Detalii

Anul apariției
2009
Autor(i)
Richard Herman
Pagini
184
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 22,00 lei
Reducere

Descriere

Prin conţinutul său, volumul reprezintă un suport deosebit de preţios celor implicaţi în concepţia, proiectarea, realizarea şi exploatarea proceselor tehnologice. Sunt evidenţiate aspectele de tradiţie ale proceselor respective precum şi tehnologiile noi, moderne, rezultat al ritmului de dezvoltare ştiinţifică deosebit de accelerat. Cartea este adresată studenţilor de la toate specializările Facultăţii de Mecanică, dar poate fi utilă şi altor studenţi politehnişti sau chiar tehnicienilor şi inginerilor din domeniul construcţiilor de maşini.

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

- 1.1. Obiectul tehnologiei

- 1.2. Structura sistemelor tehnologice

- 1.3. Prelucrarea dimensională

- 1.4. Factori care influenţează alegerea proceselor tehnologice

- 1.4.1. Seria de fabricaţie

- 1.4.2. Precizia dimensională şi calitatea suprafeţelor

- 1.4.2.1. Caracteristici de precizie geometrică

- 1.4.2.1.1. Precizia dimensională

- 1.4.2.1.2. Precizia formei geometrice

- 1.4.2.1.3. Precizia poziţiei reciproce

- 1.4.2.2. Caracteristici de stare a suprafeţelor

- 1.4.2.2.1. Caracteristici ce exprimă starea geometrică a suprafeţelor

- 1.4.2.2.1.1. Ondulaţiile

- 1.4.2.2.1.2. Rugozitatea

- 1.4.2.3. Caracteristici ce exprimă structura şi proprietăţile stratului superficial modificat termic

- 1.4.3. Standardizarea şi tipizarea

- 1.4.4. Indicatori tehnico-economici

CAPITOLUL 2. MATERIALE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢIA

DE MAŞINI

- 2.1. Generalităţi

- 2.2. Metale şi aliajele metalelor

- 2.3. Metale şi aliaje feroase

- 2.3.1. Fontele

- 2.3.2. Oţelurile

- 2.4. Metale şi aliaje neferoase

- 2.4.1. Cuprul şi aliajele de cupru

- 2.4.2. Aluminiul şi aliajele de aluminiu

- 2.5. Materiale plastice

- 2.6. Cauciucul

- 2.7. Materiale compozite

- 2.8. Alegerea materialului optim pentru confecţionarea unei piese

- 2.8.1. Criterii de alegere a materialelor metalice în construcţia de maşini

- 2.8.1.1. Alegerea materialelor influenţată de proprietăţi

- 2.8.1.2. Alegerea materialului influenţată de cost

- 2.8.1.3. Alegerea materialului în funcţie de disponibilitate

- 2.8.1.4. Alegerea materialului în funcţie de destinaţie

- 2.8.1.5. Influenţa prelucrabilităţii asupra alegerii materialului

- 2.8.1.6. Influenţa siguranţei în funcţionare asupra alegerii materialului

- 2.8.1.7. Alegerea materialului în funcţie de nocivitatea lui

CAPITOLUL 3. PROCEDEE DE ELABORARE A MATERIALELOR

METALICE

- 3.1. Noţiuni generale

- 3.2. Noţiuni de teoria proceselor metalurgice

- 3.2.1. Principiul metodei pirometalurgice

- 3.2.2. Principiul metodei hidrometalurgice

- 3.2.3. Principiul metodei electrometalurgice

- 3.3. Elaborarea secundară

- 3.4. Aliaje feroase

- 3.4.1. Minereuri de fier

- 3.4.2. Elaborarea fontei

- 3.4.3. Elaborarea oţelului

- 3.4.4. Elaborarea principalelor metale şi aliaje neferoase

- 3.4.4.1. Elaborarea cuprului

- 3.4.4.2. Elaborarea aluminiului

CAPITOLUL 4. PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR

- 4.1. Proprietăţi fizice

- 4.2. Proprietăţi chimice

- 4.3. Proprietăţi mecanice

- 4.4. Proprietăţi tehnologice şi de exploatare

- 4.5. Proprietăţi economice

CAPITOLUL 5. DETERMINAREA, STUDIUL ŞI CONTROLUL

PROPRIETĂŢILOR MATERIALELOR

- 5.1. Solicitările chimice, fizice şi mecanice

- 5.2. Încercările metalelor şi aliajelor

CAPITOLUL 6. OBŢINEREA PIESELOR PRIN TURNARE

- 6.1. Noţiuni generale

- 6.2. Bazele teoretice ale turnării

- 6.2.1. Proprietăţile materialelor metalice în stare solidă

- 6.2.2. Solidificarea pieselor turnate

- 6.2.3. Proprietăţile de turnare ale metalelor şi aliajelor

- 6.3. Forme de turnare

- 6.3.1. Reţele de turnare

- 6.3.2. Cavitatea formei

- 6.3.3. Maselota

- 6.3.4. Răcitorii

- 6.4. Clasificarea proceselor de turnare

- 6.5. Turnarea în forme temporare

- 6.5.1. Noţiuni generale

- 6.5.2. Confecţionarea modelelor

- 6.5.3. Confecţionarea cutiilor de miez

- 6.5.4. Prepararea amestecurilor de formare şi a amestecurilor de miez

- 6.5.5. Confecţionarea formelor şi miezurilor cu pereţi groşi

- 6.5.6. Confecţionarea formelor şi miezurilor cu pereţi subţiri (forme coji)

- 6.5.6.1 Confecţionarea formelor coji cu liant masă plastică

- 6.5.6.2. Confecţionarea formelor coji realizate cu modele uşor fuzibile

- 6.5.7. Confecţionarea formelor temporare fără liant

- 6.5.8. Confecţionarea formelor temporare cu model volatil

- 6.5.9. Turnarea materialelor metalice în formă

- 6.5.10. Dezbaterea, curăţirea şi repararea pieselor turnate

- 6.6. Turnarea în forme permanente (metalice)

- 6.6.1. Turnarea în cochilie

- 6.6.2. Turnarea sub presiune

- 6.6.3 Turnarea prin aspiraţie

- 6.6.4. Turnarea centrifugală

- 6.6.4.1. Turnarea centrifugală cu ax vertical

- 6.6.4.2. Turnarea centrifugală cu ax orizontal

- 6.6.5. Turnarea continuă

- 6.6.5. Analiza tehnologicităţii pieselor turnate

CAPITOLUL 7. PRELUCRAREA PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

A MATERIALELOR METALICE

- 7.1. Consideraţii generale privind deformarea plastică a materialelor metalice

- 7.2. Deformarea plastică la rece a monocristalelor

- 7.3. Deformarea plastică la rece a policristalelor

- 7.4. Deformarea plastică la cald

- 7.5. Legile deformării plastice

- 7.5.1. Legea volumului constant

- 7.5.2. Legea prezenţei deformaţiilor elastice în timpul deformărilor plastice

- 7.5.3. Legea rezistenţei minime

- 7.5.4. Legea apariţiei şi echilibrării eforturilor interioare suplimentare

- 7.5.5. Legea similitudinii

- 7.6. Laminarea materialelor metalice

- 7.6.1. Principiul laminării

- 7.6.2. Stadiile laminării

- 7.6.3. Condiţia de laminare

- 7.6.4. Elementele constructive ale unui laminor

- 7.6.5. Clasificarea laminoarelor

- 7.6.6. Tehnologia laminării

- 7.6.6.1. Tehnologia laminării la cald

- 7.6.6.2. Tehnologia laminării la rece

- 7.7. Tragerea materialelor metalice

- 7.7.1. Principiul tragerii

- 7.7.2. Scule pentru tragere

- 7.7.3. Maşini pentru tragere

- 7.7.3.1. Maşină simplă pentru tragerea sârmelor

- 7.7.3.2. Maşină multiplă pe orizontală pentru tragerea sârmelor

- 7.7.3.3. Maşină multiplă pe verticală pentru tragerea sârmelor

- 7.7.3.4. Maşină pentru tragerea barelor şi a ţevilor

- 7.7.4. Tehnologia tragerii

- 7.8. Extrudarea materialelor metalice

- 7.8.1. Principiul extrudării

- 7.8.2. Tehnologia extrudării

- 7.9. Forjarea materialelor metalice

- 7.9.1. Consideraţii generale

- 7.9.2. Forjarea liberă

- 7.9.3. Forjarea de profilare

- 7.9.4. Forjarea în matriţă (matriţarea)

- 7.9.5. Utilaje pentru forjare

- 7.9.5.1. Ciocane pentru forjare

- 7.9.5.2. Prese mecanice

- 7.9.5.3. Maşini de forjat (utilaje speciale)

- 7.9.6. Principii de proiectare a pieselor matriţate

- 7.10. Prelucrarea tablelor prin deformare plastică

- 7.11. Ambutisarea tablelor

- 7.11.1. Noţiuni generale

- 7.11.2. Ambutisarea prin explozie

- 7.11.3. Ambutisarea electrohidraulică

BIBLIOGRAFIE