Tehnologia materialelor. Vol. II.

Detalii

Anul apariției
2010
Autor(i)
Richard Herman
Pagini
200
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 23,00 lei
Reducere

Descriere

Prin conţinutul său, volumul reprezintă un suport deosebit de preţios celor implicaţi în concepţia, proiectarea, realizarea şi exploatarea proceselor tehnologice. Sunt evidenţiate aspectele de tradiţie ale proceselor respective precum şi tehnologiile noi, moderne, rezultat al ritmului de dezvoltare ştiinţifică deosebit de accelerat. Cartea este adresată studenţilor de la toate specializările Facultăţii de Mecanică, dar poate fi utilă şi altor studenţi politehnişti sau chiar tehnicienilor şi inginerilor din domeniul construcţiilor de maşini.

 

CUPRINS

 

CAPITOLUL 8. METALURGIA PULBERILOR

- 8.1. Noţiuni generale

- 8.2. Pulberi metalice

- 8.3. Elaborarea pulberilor metalice

- 8.3.1. Obţinerea pulberilor metalice prin măcinare

- 8.3.2. Obţinerea pulberilor metalice prin măcinare în mori în vârtej

- 8.3.3. Obţinerea pulberilor metalice prin pulverizare în fază lichidă

- 8.3.4. Obţinerea pulberilor metalice prin atomizare

- 8.3.5. Obţinerea pulberilor metalice prin metoda electrolitică

- 8.3.6. Obţinerea pulberilor metalice prin metoda carbonil

- 8.4. Procesul tehnologic de fabricare a produselor prin agregare de pulberi

- 8.5. Utilaje de presare

- 8.6. Proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi

- 8.7. Produse obţinute prin agregare de pulberi

CAPITOLUL 9. PRELUCRAREA PRIN EROZIUNE

- 9.1. Noţiuni generale

- 9.2. Prelucrarea dimensională prin eroziune electrică

- 9.2.1. Principiul prelevării de material la prelucrarea dimensională prin

eroziune electrică

- 9.2.2. Descărcarea electrică în impuls la prelucrarea dimensională prin

eroziune electrică

- 9.2.3. Utilaje pentru prelucrarea dimensională prin eroziune electrică

- 9.2.4. Parametri regimului de prelucrare

- 9.2.5. Prelucrarea prin eroziune electrică cu electrod filiform

- 9.2.6. Prelucrarea prin eroziune electrică prin rupere de contact

- 9.2.7. Domenii de aplicare a prelucrării prin eroziune electrică

- 9.3. Prelucrarea dimensională prin eroziune cu plasmă

- 9.4. Prelucrarea dimensională prin eroziune electrochimică

- 9.4.1. Principiul prelucrării

- 9.4.2. Prelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare naturală

- 9.4.3. Prelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare hidrodinamică

- 9.4.4. Prelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare abrazivă

- 9.5. Prelucrarea dimensională prin eroziune chimică

- 9.6. Prelucrarea dimensională prin eroziune complexă electrică şi

electrochimică

- 9.6.1. Principiul prelucrării dimensionale prin eroziune complexă electrică

şi electrochimică

- 9.6.2. Utilaje pentru prelucrarea prin eroziune complexă electrică şi

electrochimică

- 9.6.3. Aspecte tehnologice la prelucrarea prin eroziune complexă

electrică şi electrochimică

- 9.7. Prelucrarea dimensională prin eroziune cu fascicol de electroni

- 9.8. Prelucrarea dimensională prin eroziune cu fascicol de fotoni

- 9.8.1. Principiul generării fasciculului laser

- 9.8.2. Utilajul de prelucrare dimensională cu fascicul laser

- 9.8.3. Operaţii de prelucrare dimensională cu fascicul laser

- 9.9. Prelucrarea dimensională prin eroziune în câmp ultrasonic

- 9.9.1. Principiul prelucrării dimensionale prin eroziune în câmp ultrasonic

- 9.9.2. Utilaje de prelucrare prin eroziune abrazivă ultrasonică

CAPITOLUL 10. PRELUCRAREA MATERIALELOR METALICE PRIN

SUDARE

- 10.1. Consideraţii generale

- 10.2. Principiul fizic al sudării

- 10.3. Sudabilitatea materialelor metalice

- 10.4. Clasificarea procedeelor de sudare

- 10.5. Materiale de adaos folosite la sudare

- 10.6. Sudarea prin topire

- 10.6.1. Structura îmbinărilor sudate realizate prin topire

- 10.6.2. Surse termice pentru sudare

- 10.6.3. Sudarea prin topire cu energie electrică

- 10.6.3.1. Formarea şi elementele arcului electric

- 10.6.3.2. Surse de curent pentru sudarea prin topire cu arc electric

- 10.6.3.3. Parametrii tehnologici ai sudării cu arc electric

- 10.6.3.4. Sudarea prin topire cu arc electric

- 10.6.3.4.1. Sudarea prin topire cu arc electric cu electrod învelit

- 10.6.3.4.2. Sudarea prin topire cu arc electric sub strat de flux protector

- 10.6.3.4.3. Sudarea prin topire cu arc electric în mediu protector gazos

- 10.6.3.5. Sudarea prin topire în baie de zgură

- 10.6.3.6. Sudarea prin topire cu plasmă

- 10.6.4. Sudarea prin topire cu energie chimică

- 10.6.4.1. Sudarea prin topire cu flacără oxigaz

- 10.6.4.2. Sudarea prin topire cu termit

- 10.6.5. Sudarea prin topire cu energie de radiaţii

- 10.6.5.1. Sudarea prin topire cu fascicul de electroni

- 10.6.5.2. Sudarea prin topire cu fascicul de fotoni

- 10.7. Sudarea prin presiune

- 10.7.1. Sudarea prin presiune cu energie electrică

- 10.7.1.1. Sudarea prin presiune prin rezistenţă de contact cap la cap

- 10.7.1.2. Sudarea prin presiune prin rezistenţă în puncte

- 10.7.1.3. Sudarea prin presiune prin rezistenţă în linie

- 10.7.1.4. Sudarea prin presiune cu încălzire prin inducţie

- 10.7.2. Sudarea prin presiune cu energie mecanică

- 10.7.2.1. Sudarea prin presiune prin deformare plastică la rece

- 10.7.2.2. Sudarea prin presiune prin frecare

- 10.7.2.3. Sudarea prin presiune prin explozie

- 10.7.2.4. Sudarea prin presiune cu ultrasunete

- 10.7.3. Sudarea prin presiune cu energie chimică

- 10.8. Tratamente termice aplicate îmbinărilor sudate

- 10.9. Defectele îmbinărilor sudate

CAPITOLUL 11. PRELUCRAREA MATERIALELOR METALICE PRIN

LIPIRE

- 11.1. Consideraţii generale

- 11.2. Lipirea moale

- 11.3. Lipirea tare (brazarea)

- 11.4. Tehnologia de lipire cu aliaje

- 11.5. Lipirea cu adezivi

CAPITOLUL 12. TĂIEREA MATERIALELOR

- 12.1. Consideraţii generale

- 12.2. Debitarea prin aşchiere

- 12.3. Debitarea prin abraziune

- 12.4. Debitarea prin fricţiune

- 12.5. Tăierea cu tăişuri asociate

- 12.5.1. Noţiuni generale

- 12.5.2. Tăierea cu foarfece

- 12.5.3. Ştanţarea

- 12.5.3.1. Noţiuni generale

- 12.5.3.2. Particularităţi ale procesului de tăiere la ştanţare

- 12.5.3.3. Scule şi utilaje pentru ştanţare

- 12.5.3.4. Probleme ale procesului tehnologic la ştanţare

- 12.6. Tăierea termică a metalelor

- 12.6.1. Tăierea cu flacără

- 12.6.1.1. Tăierea cu oxigen

- 12.6.1.2. Tăierea cu oxigen şi cu flux

- 12.6.2. Tăierea cu arc electric

- 12.6.2.1. Tăierea arc-aer

- 12.6.2.2. Tăierea oxi-arc

- 12.6.2.3. Tăierea cu electrozi înveliţi

- 12.6.3. Tăierea cu plasmă

- 12.6.4. Tăierea cu laser

- 12.6.5. Tăierea cu fascicul de electroni

- 12.7. Tăierea cu jet de apă

- 12.8. Tăierea prin eroziune complexă, electrică şi electrochimică

- 12.9. Tăierea subacvatică

- 12.9.1. Tăierea subacvatică mecanică

- 12.9.2. Tăierea subacvatică termică

- 12.9.3. Tăierea subacvatică cu jet de apă şi abraziv

- 12.9.4. Tăierea subacvatică utilizând explozivi

BIBLIOGRAFIE