Termotehnică

PROMO

Detalii

Anul apariției
2016
Autor(i)
Floriana Daniela Stoian
Pagini
236
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 28,00 lei
Reducere

Descriere

Cartea include o bine structurată sinteză a principalelor noţiuni de termodinamică şi aplicaţii tehnice asociate. Informaţia cuprinsă în lucrare este prezentată sintetic, invitând cititorul să aprofundeze o problematică sau alta utilizând alte monografii de specialitate. La sfârşitul capitolelor se regăsesc întrebări de autoverificare, utile pentru recapitularea informaţiei conţinută în capitol.

Cuprins

Prefața

  1. Concepte şi definiţii

- 1.1. Sistemul termodinamic

- 1.2. Sistemul termic

- 1.3. Descrierea macroscopică a stării unui sistem termodinamic

- 1.3.1. Macroscopic versus microscopic

- 1.3.2. Proprietăţi termodinamice de stare

- Temperatura

- Presiunea

- Cantitatea de substanță

- Densitatea

- Volumul

- Volumul specific (masic)

- Volumul molar

- 1.3.3. Definirea stării sistemului termodinamic

- 1.4. Substanța pură

- 1.5. Procese termodinamice

- 1.6. Energia unui sistem termodinamic

- Bibliografie

- Verificarea cunoştinţelor

  1. Principiul zero al Termodinamicii

- 2.1. Introducere

- 2.2. Enunțul Principiului zero al Termodinamicii

- 2.3. Scări de temperatură

- 2.4. Metode şi instrumente de măsurare a temperaturii

- 2.4.1. Scurt istoric al măsurării temperaturii

- 2.4.2. Tipuri de instrumente şi proprietăți termometrice asociate

- 2.4.3. Termometre de sticlă cu coloană de lichid

- 2.4.4. Termometre cu gaz

- 2.4.5. Termocuplul

- 2.4.6. Termometre bimetalice

- 2.4.7. Termometre cu rezistenţă electrică

- 2.4.8. Termistori

- 2.4.9. Termometre de radiație: Pirometre optice şi de radiaţie

- Bibliografie

- Verificarea cunoştinţelor

  1. Energia și Principiul I al Termodinamicii

- 3.1. Introducere

- 3.1.1. Energia unui sistem și schimbul de energie dintre sistemul termodinamic și mediul ambiant

- 3.1.2. Teorema echipartiţiei energiei interne pe grade de libertate

- 3.1.3. Entalpia. Ecuaţiile calorice de stare

- 3.1.4. Interacţiunea termodinamică a sistemului cu mediul exterior

- 3.2. Lucrul mecanic

- 3.2.1. Expresia generalǎ a lucrului mecanic pentru un sistem închis

- 3.2.2. Lucrul mecanic de curgere

- 3.2.3. Lucrul mecanic tehnic

- 3.3. Puterea

- 3.4. Cǎldura

- 3.5. Principiul I al Termodinamicii

- 3.5.1. Bilanţul de energie

- 3.5.2. Echivalentul mecanic al căldurii

- 3.5.3. Enunțuri ale Principiului I al Termodinamicii

- 3.5.4. Exprimarea Principiului I al Termodinamicii pentru un sistem izolat

- 3.5.5. Exprimarea Principiului I al Termodinamicii pentru un sistem închis

- 3.5.6. Exprimarea Principiului I al Termodinamicii pentru un sistem deschis

- 3.5.7. Exprimarea Principiului I al Termodinamicii pentru un proces ciclic

- 3.5.8. Importanţa Principiului I al Termodinamicii pentru analiza termodinamică

- 3.6. Exemple de calcul rezolvate

- Bibliografie

- Verificarea cunoștințelor

  1. Proprietăţi ale substanţelor pure

- 4.1. Introducere

- 4.2. Modelul gazului ideal

- 4.2.1. Legile gazului ideal

- a) Legea Boyle- Mariotte (1660)

- b) Legea Charles (1780)

- c) Legea Gay–Lussac, (1802)

- d) Legea Avogadro (1811)

- e) Ecuația generală Clapeyron (1834)

- f) Legea Joule (1843)

- g) Ecuația de stare a unui gaz perfect

- e) Efectul Joule - Thomson

- f) Legea Regnault

- 4.2.2. Procese termodinamice simple ale gazelor perfecte

- a) Procesul izocor (la volum constant)

- b) Procesul izobar (la presiune constantă)

- c) Procesul izoterm (la temperatură constantă)

- d) Procesul adiabatic

- e) Procesul  politropic

- 4.3. Capacitatea termică a unei substanțe pure

- 4.3.1. Dependența de temperatură a capacității termice

- 4.3.2. Determinarea capacității termice medii, pentru un interval de temperatură

- 4.4. Aplicarea modelului gazului ideal  la amestecuri de gaze perfecte

- 4.4.1. Modele de descriere ale amestecurilor de gaze perfecte

- 4.4.2. Determinarea mărimilor de stare ale unui amestec de gaze perfecte

- 4.5. Gaze reale

- 4.5.1. Abaterile gazelor reale de la legile gazului ideal

- 4.5.2. Ecuaţii termice de stare pentru gaze reale

- 4.6. Vapori. Tranziția de fază lichid - vapori

- 4.6.1. Terminologia utilizată

- 4.6.2. Procesul de vaporizare

- 4.6.3. Procese termodinamice simple ale vaporilor

- a) Procesul izocor ( la V = constant)

- b) Procesul izobar (p = constant)

- c) Procesul izoterm (T = constant)

- d) Procesul adiabatic

- Bibliografie

- Verificarea cunoştinţelor

  1. Noțiuni de bază despre aerul umed

- 5.1. Compoziția aerului umed

- 5.2. Mărimile de stare ale aerului umed

- 5.3. Diagrama i-x a aerului umed

- 5.4. Determinarea umidității relative a aerului umed

- 5.5. Exemple de procese termodinamice simple ale aerului umed

- 5.5.1. Caracteristici ale aerului umed și raportarea acestora la standarde

- 5.5.2. Procesul de încălzire/răcire a aerului umed

- 5.5.3. Dezumidificarea (uscarea) aerului umed prin răcire şi reîncălzire

- Bibliografie

- Verificarea cunoștințelor

Cap.6. Analiza eficienței conversiei energiei în procesele termodinamice ciclice

- 6.1. Clasificarea proceselor termodinamice ciclice

- 6.2. Ciclul termodinamic Carnot

- 6.2.1. Prezentarea ciclului termodinamic Carnot

- 6.2.2. Particularităţi ale ciclului termodinamic motor Carnot

- 6.2.3. Teoremele Carnot

- 6.2.4. Utilizarea ciclului termodinamic Carnot invers pentru caracterizarea eficienței mașinilor termice inverse

- Bibliografie

- Verificarea cunoștințelor

  1. Principiul II al Termodinamicii

- 7.1. Introducere

- 7.2. Enunţarea Principiului II al Termodinamicii

- 7.3. Scara termodinamică de temperatură (Scara Kelvin)

- 7.4. Exprimarea Principiului II al Termodinamicii utilizând entropia

- 7.4.1. Inegalitatea lui Clausius

- 7.4.2. Principiul creșterii entropiei

- 7.4.3. Diagrame entropice

- 7.4.5. Calculul variaţiei de entropie pentru gazul ideal

- Variația de entropie exprimată în funcție de parametrii de stare

- Variaţia de entropie în cazul unui sistem deschis

- Variaţia de entropie în cazul unui sistem închis

- Variaţia de entropie în cazul unui sistem izolat

- 7.4.6. Calculul variației de entropie în cazul solidelor și lichidelor

- 7.4.7. Entropia unui sistem microscopic

- 7.5. Entropia absolută a unei stări termodinamice şi  Principiul III al Termodinamicii

- 7.6.  Extinderea conceptului de entropie din Termodinamică către alte domenii ale științei

- Bibliografie

- Verificarea cunoștințelor

  1. Cicluri termodinamice ideale

- 8.1. Ciclurile termodinamice ideale ale motoarelor cu ardere internă

- 8.1.1. Ciclul termodinamic Otto

- 8.1.2. Ciclul termodinamic Diesel

- 8.2. Ciclul termodinamic Clausius - Rankine

- 8.3. Ciclul termodinamic Joule - Brayton

- Bibliografie

- Verificarea cunoștințelor